Flere steder har man ved første behandling kunne behandle 60-80% hvilket er flere end vi er vant til.

Enkelte steder ser man allerede topskud, som er lange nok til at blive rullet med Conshape, hvilket overvejende er i de ældre kulturer.

I de yngre kulturer ser vi at topskudslængderne ligger over 12 cm, hvilket gør, at man roligt kan behandle træerne 2. gang med Pomoxon Extra.

Der er en del træer som har fået S-toppe forud for vækstreguleringen. Det skyldes formentlig den kraftige vækst under høje temperatur samt vandmangel. Det gør toppene slappe og når de så skal rejse sig, er de på vej til at forvedde, og det giver svejet i den nedre del at toppen.

Vi er begyndt at se mider igen og i enkelte kulturer er det nødvendigt at behandle med svovl igen. Det er vigtigt at være påpasselig med behandlingen i det varme vejr. Undgå dage med høj sol og temperaturer over 20 grader. Det er ønskeligt, at udbringningen sker om natten.

– VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne