Vækstreguleringsmidlet Conshape er netop blevet godkendt til anvendelse i perioden 28. maj til 28. august. Vi anbefaler, at man ved kemisk vækstregulering bruger en kombination af midlerne Pomoxon Extra og Conshape. Midlerne påvirker væksten forskelligt, hvor Pomoxon Extra påvirker celledelingen og Conshape påvirker cellestrækningen.

Behandling strategi:

1. Pomoxon Extra

Når 20 % af topskuddene er over 10 cm

2. Pomoxon Extra

7-10 dage efter første behandling behandles topskud over 10 cm

3. Conshape

7-10 dage efter anden behandling behandles topskud fra 25 cm

For mere information om vækstregulering se vores faktaark eller vores youtube-kanal.

Ved kemisk vækstregulering er det vigtigt, at man er opmærksom på risikoen for svidningsskader ved høje temperaturer og højt solskin. Kontakt din lokale skovfoged, hvis du er i tvivl.

– VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne