Det er ikke for sent at gøde her midt i september med kunstgødning i prilleret form. Oftest anvendes rene kvælstofgødninger, da N er det vigtigste næringsstof. Som regel bruges kalkammonsalpeter eller en NPK-gødning, som er på lager fra foråret. Begge typer indeholder både nitrat-kvælstof og ammonium-kvælstof.

Nitrat-kvælstof er hurtigt opløseligt og hurtigt tilgængeligt for træerne. Men udvaskes let, da det bevæger sig frit i jordvæsken. Ammonium-nitrat bindes hårdere til jordpartiklerne og vaskes ikke ud. Til gengæld optages ammoniumkvælstof langsommere af træerne. På nuværende tidspunkt er det fint at gøde med de to nævnte gødningstyper, da der jo er udsigt til regnbyger hen over efteråret. Kommer man sent i september i tanke om behov, så kan ren nitrat-kvælstof bruges i form af kalksalpeter.

Kvælstofmængden der skal udbringes er individuel efter jordbund, nedbør og juletræsstørrelse. Typisk er almindelig mængde N ca. 45 kg pr. ha, men det kan efter behov godt være det dobbelte. Spørg din lokale skovfoged til råds. Og husk: udbring altid gødning på helt tørre træer.

Enkelte producenter har erfaring med at sprøjtegøde med Nitro30, som optages via nålene. Dog skal det ud ad flere gange og der skal startes i august.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne