Overvejer du at indgå en aftale om et flisprojekt med Skovdyrkerne? Afviklingen af flisprojekter løber normalt over 1- 1½ år, og består af en række delaktiviteter. Det lange forløb og mængden af delaktiviteter giver ofte anledning til spørgsmål, som vi i det nedenstående vil prøve at besvare.

Aftaletyper

Vi indgår normalt to forskellige typer af aftaler:

Fastprisaftaler

Vi afgiver et tilbud på en fast rummeterpris. Aftalen giver dig tryghed ved at vide, hvad du får ud af projektet. Vi afregner for den mængde flis – målt i kasse-rummeter – som vognmanden kører til varmeværket.

Provisionsaftale

Vi tager en provision af henholdsvis entreprisesummen og salgsprisen. Provisionen dækker vores arbejde med at styre entreprenørerne og sælge flisen bedst muligt. Provisionsaftalen giver dig en mulighed for en større fortjeneste, men du påtager sig samtidig også en større risiko, hvis der opstår uforudsete problemer i projektet.
Prisen for flisen afhænger af vægt og vandindhold. Varmeværket udtager en prøve af hvert læs. Ved at veje og tørre prøven, kan varmeværket måle vandindholdet og dermed bestemme brændværdien. Jo højere brændværdi, desto bedre afregning får du.

(Klik på et billede herunder og se flisens vej til varmeværk)


Flis kan nedskæres manuelt med motorsav eller som her med fældebunkelægger.


Det er vigtigt at træet får lov til at tørre hen over en sommerperiode.


Flisen hugges når der er efterspørgsel på varmeværket og når det passer med logistikken.


Flisen omlæsses til en "frakører" i bevoksningen. Herefter transporteres flisen til containerpladsen.


Flisen omlæsses til container.


Containerne afhentes af vognmanden, hvorefter de køres på varmeværket.


Der tages en vareprøve af flisen inden den hældes i flisgraven. Vareprøven danner grundlag for den endelige afregning.

Afvikling af et flisprojekt

Der er ikke to flisprojekter, som er ens. Valg af skovningsmetode, transport i terrænet og hugning afhænger af de lokale forhold og projektets størrelse. Der er dog oftest tale om aktiviteter, som løber over en periode på indtil 1½ år.
Forhold omkring infrastruktur og læssepladser skal anvises af dig inden igangsætning.

Skovning og tørring

Det første år fælder vi træet og lader det tørre. Det kan vi enten gøre på arealet, eller vi kan vælge at køre det ud og lade det tørre på en plads eller mark. Det er vigtigt at træet får lov til at tørre over en sommer. Det betyder at træ, som skoves først på efteråret, kan ligge op til 1½ år, før det er tørt nok til at vi kan flise det.

Hugning og transport

Vi flishugger når det passer med logistik og varmeværkernes efterspørgsel. Hvis træet ligger på arealet hugger vi det med en selvkørende flishugger. Hvis det er kørt ud i en stak, hugger vi det med en lastbilmonteret hugger (jenzhugger). I tæt samarbejde med vores flisansvarlige skovfoged, entreprenør og vognmand kører vi den huggede flis til varmeværket.

Der anvendes stort maskineri og containerlastbiler til flisprojektet og du må forvente, at maskinerne vil kunne lave hjulspor i bevoksningerne, på stikspor og skovveje. Vi søger at tage hensyn, men vær forberedt på at veje og spor måske skal renoveres efter flisprojektets afslutning. Renovering indgår ikke som en del af flisprojektet.

Når vi har hugget flisen ligger der altid grenrester, nåle og flis tilbage i skoven og på huggepladsen.

Ejerskab

Når vi nedskærer træet til et flisprojekt, afholder vi udgiften til entreprenøren. Det betyder at vi herefter disponerer over træet. Flisen indgår i vores leveranceplanlægning, så det er afgørende, at vi har råderetten over træet for, at vi kan opfylde vores forpligtigelser overfor køberne af flisen.

Betaling

Mængden af flis og prisen for den kender vi først, når flisen er kørt på varmeværk. Vi modtager en månedlig opgørelse af den indkomne flis. Betalingsbetingelserne afhænger af din foreningen, så her skal du tage kontakt til din lokale skovfoged.

Det er væsentligt for din bundlinie, at du er momsregistreret. Hvis du ikke har et CVR nummer, så kan det svare sig at oprette et midlertidigt CVR nummer.

VidenCenter Flis 27.01.2014

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne