Uanset de retslige stridigheder, så kører den bureaukratiske proces videre. Anden generation af de danske vandplaner skal være vedtaget den 22. december 2015 og kommer til at gælde for perioden fra 2015 – 2021. Høringsfristen udløber på tirsdag. Planerne for den kommende periode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode.

Planerne kan have store økonomiske konsekvenser for mange planteavlere, og kan også få det for ejendommemed juletræer og klippegrønt. Det kantilsyneladende værehelt regulære marker, hvor der foreslås begrænsninger på gødskning og sprøjtning.

Gennemføres regeringens vandområdeplaner i den nuværende form, så vildet ifølge Landbrug Fødevarer væreumuligt at drive landbrug i oplandet til en række lukkede fjordområder, eksempelvis Limfjorden, Odense Fjord og Mariager Fjord. Her vil landbruget skulle reducere udledningen af kvælstof med op til 40 procent.

Planerne kan ses på et MiljøGIS-kort på nettet. Yderligere oplysninger kan findespå Landbrugsinfo.

Skovdyrkerne har ikke den nødvendige ekspertise på området, og vi henviser derfor til de lokale landbocentre.

phi@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne