Der bliver rift om fremtidens flis til energiformål.

Tal fra branchen viser, at det danske forbrug vil blive fordoblet i perioden fra 2015 til 2020.

Det fortalte skovrider Michael Gehlert i sidste uge, da Skovdyrkerne afviklede temadag om skovflis.

Temadagen foregik i Skovdyrkernes lokaler i Ry, hvor flere end 30 medarbejdere fra jyske varmeværker deltog.

– I branchesamarbejdet ”Træ Til Energi” har vi kigget på tal og statistikker for flismarkedet i Danmark. Vores bedste bud er en fordobling – svarende til en vækst i forbruget på godt to millioner ton – i løbet af fem år, lød det fra Michael Gehlert, som til dagligt er skovrider i Skovdyrkerne Vestjylland.

Nye strategier kan øge produktionen

Det øgede forbrug kommer til at tippe balancen imellem udbud og efterspørgsel. Der vil blive mangel på flis, og derfor skal der findes nye strategier til at øge produktionen.

– Det er skovbruget allerede i gang med. Vi udvikler nye strategier, der kan sætte skub i produktionen af energi. Eksempelvis arbejder vi med indplantning af lærk i nye beplantninger. Lærk er en hurtigvoksende træart, som er god til energiformål, og som vi tidligt kan hugge ud af bevoksningerne i takt med, at de overgår til gavntræproduktion forklarede Michael Gehlert.

Den ekstra indplantning af energitræ vil ifølge skovrideren være et vigtigt værktøj til at øge fremtidens energiproduktion fra danske skove.

Demonstration af flishugning

Om eftermiddagen fortsatte dagen i midtjyske skovområder, hvor der blev demonstreret hugning af flis med forskelligt grej.

Første stop var hugning af grene og toppe direkte i containerbiler. Det foregik med en Albach Diamant 2000-hugger. Det er en selvkørende hugger, som kan hugge op til cirka 90 centimeter i diameter.

– Maskinen producerer grov flis. Fordelen er blandt andet den høje kapacitet på huggeren. Til gengæld skal hele logistikken være i orden med tre eller flere lastbiler, som kan køre flisen væk, fortalte Peter Sejr, der er skovfoged og flisansvarlig hos Skovdyrkerne Midt.

Til sammenligning blev der ved næste stop demonstreret flishugning med en traktormonteret TP 400-flishugger.

– Den hugger finere flis, men risikerer at producere flere af de såkaldte ”stikkere”. Den kan hugge flis i terrænet – og den hugger op til 40 centimeter i diameter, forklarede Peter Sejr.

Vil kende arbejdsgangene

En af deltagerne var Per Nørskov fra Lisbjerg kraftvarmeværk ved Århus, som var med hele dagen. For ham er det vigtigt at kende til arbejdsgangene, inden flisen bliver til varme.

– Jeg vil gerne have en bedre forståelse for hele produktionen af flis. Det er vigtigt at kende til flisens oprindelse. Jeg vil gerne vide, hvad der sker, lige fra træet står i skoven, til flisen lander i kedlen på vores værk, sagde han.

Han var godt tilfreds med dagen.

– Jeg har fået et godt udbytte. Det har været en spændende dag, hvor vi har fået et fint indblik i både markedet og i den praktiske fremstilling af flisen, sagde han.

I alt deltog 32 medarbejdere fra jyske varmeværker i temadagen.

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne