For nylig varder et stort debatmøde om naturnær skovdrift i Viborg.

Problemstillingen, som diskuteredes, behandles bl.a. ito artikler af forskeren Christian Nørgård Nielsen, som netop har fejret 25-års jubilæum ved Skov og Landskab. Han har gennem det seneste år i bladet Skoven skrevet en række artikler om det, der er kommet til at hedde naturnær skovdrift.

I artikel nummer 10 prøver han at sammenfatte sin konklusion. Her hedder det:

I en afsluttende artikel, som også vedlægges herunder, opfordrer han til en pragmatisk og rationel tilgang til de naturnære tanker. Her konkluderer han blandt andet, at

Christian Nørgård Nielsen advarer i artiklerne kraftigt mod en enøjet satsning på det, han kalder den dogmatiske (bogstavtro) naturnære drift. Han diskuterer i artiklen fire dyrkningssystemer som hver har sine fordele og ulemper og konkluderer, at det mest hensigtsmæssige system afhænger af situationen.

De fire dyrkningssystemer er i retning mod stigende naturnærhed: 1) renafdriftssystemet, 2) et pragmatisk ‘værktøjskasse-model’ af et naturnært skovbrug, 3) den dogmatiske naturnære drift, og endelig 4) en ren naturparkforvaltning.

Christian Nørgaard Nielsen gårblandt andet stærkt i rette med de såkaldte Retningslinier for Bæredygtig Skovdrift, som han finder alt for snævre.

Viborg-mødets konklusioner

Endnu foreligger intet officielt referat fra mødet i Viborg. Men som vi hørte konklusionerne, var de som følger:

  1. Ved naturnær skovdrift i Danmark skal ikke forstås den ‘dogmatiske’ driftsform, der praktiseres i tyskland. Derimod i højere grad en drift af ensaldrende bevoksninger på større flader, hvor foryngelse ofte sker som skærmforyngelse eller gruppevise foryngelser, der hurtigt vil smalte sammen til større flader.
  2. Det vil helt afhænge af den enkelte ejendom/ejer, om en naturnær drift lokalt er den rigtige løsning – på hele ejendommen eller på en del af denne.
  3. Der resterer en problematik på certificeringsområdet, hvor betingelserne er relativt skrappe. Det vil man arbejde videre med i den kommende tid.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne