Reparationsklipning af topløse træer

Juli måned er en optimal tid for tilklipning af de træer, som mangler toppe pga. vinterskader eller fugle. Netop på det tidspunkt kan de anlagte knopper anes på de nye sideskud, således man kan se, hvor der skal klippes. Desuden undgås at sidegrenene rejser sig op pga. manglende topdominans.

Træer fra 1,25-1,75 m
Træer fra 125 cm. og højere klippes efter følgende retningslinjer, og der vil være et salgbart træ igen efter 2 -3 vækstsæsoner.

Træ uden topskud
Træ uden topskud

På træet der mangler top, skal sidegrenene i øverste grenkrans klippes ind til den inderste knop, der er dannet på skud aksen (se godt efter).

Her er der klippet ind til inderste knop på en sidegren - knoppen anes på højre side af skuddet.
Her er der klippet ind til inderste knop på en sidegren – knoppen anes på højre side af skuddet.

Ved at lave et skråt snit bagud fra knoppen fås det bedste resultat, idet knoppen vokser i denne sommer og vil “dreje” sig udad. Næste år vil den gro á la en almindelig endeknop med endeskud, sideskud og tungegren. Dette medfører, at der stadig er grene at hænge pynt og lys på for forbrugeren, og ingen klippear er synlige. Desuden skal spidsen af de øverste mellemgrene nippes af, så de ikke rejser sig op.

Skab harmoni i træet


Træet er bagefter i højden. Derfor skal det også være bagefter i bredden.

Indklipning af en eller to års vækst foretages i alle grenkranse på træet, således højde/bredde-forholdet er harmonisk igen. På nogle træer er det nødvendigt at klippe mere ind forneden.

Ved indklipning af den nye øverste grenkrans opnås to ting:

Flere nye toppe dannet på træ uden top fra sidste år.

Topløse store træer

Juletræer skal have et topskud, hvorpå stjernen kan sættes juleaften. Derfor er det nærmest en katastrofe når en fugl, vinden eller hagl har knækket topskuddet af på træer på 175 cm eller højere.

Et ellers værdifuldt træ har mistet sit topskud, det er muligt at reparere træet.
Et ellers værdifuldt træ har mistet sit topskud, det er muligt at reparere træet.

Reparation

Men det kan repareres ved hjælp af bambuspind, topspiral eller træliste: Midt i juli er skuddene afmodnet så tilpas meget, at de kan tåle at blive manipuleret uden at brække – og de er heller ikke så stive at manipulering er umulig grundet stivhed/afmodning.

Alle metoder kræver lidt øvelse, og det vigtigste er at udvælge den rigtige sidegren, der vil udøve ”topdominans” og holde de øvrige grene nede som en ordinær grenkrans. Det kan ses på sidegrenene, hvilken der vil op, idet spidsen af grenen nogle gange bøjer opad. Tages en for svag gren går andre grene alligevel op, og resultatet er ubrugeligt. Nogle gange er det nødvendigt at nippe den yderste spids (2 cm) af konkurrerende grene. Det hjælper den nye top til at få topdominans. Dette betyder så også, at træet skal sælges i indeværende år.

Metoder

Bambuspinden skal monteres på den modsatte side i forhold til grenen for at bevare den lodrette vækst / gennem-gående stammeakse.

Metoden med en træliste er lige modsat, da denne skal monteres på samme side som grenen, således at listen skubber grenen på plads i en mere lodret position. Gerne med lidt ”overhæng” ved hjælp af afstandstykke af træ (grenstump), da grenen har tendens til at falde lidt tilbage, når listen afmonteres.

Etablering af nyt topskud, vha. sidegren og Bambuspind
Sidegren bundet op til en ny top. Læg mærke til at bambuspinden sidder modsat den opbundne sidegren.

Sådanne træer skal sælges samme år de repareres.

Fordele og  ulemper

Der er fordele og ulemper ved begge metoder:

Tidsmæssigt er der ikke væsentlig forskel. Resultatet er det samme: et salgbart træ.

Du skal være forberedt på, at nogen købere ikke godtager opbundne toppe.

Kvaliteten af det udførte arbejde er meget vigtig, og de pågældende træer må ikke have betydelige fejl længere nede i træet. Hvis summen af fejl er for stor, kan det ikke sælges. Bind derfor kun op på prima, standard og de bedste 3. sortering. Aftal med din skovfoged, hvad der er salg i og dermed fornuft at bruge tid og penge på.

Grenrettere og bindegarn

Ved topreparation vil der komme til at mangle grene i øverste grenkrans. Pas på med at bruge grenrettere hér da de nye skud er sarte. Bindegarn er mere skånsomt til sammenbinding for at få en jævn fordeling af grenene i kransen. Specielle grenrettere i metal er også anvendelige.

Reparer kun topskud på juletræer af rimelig kvalitet.
Sidegren er blevet ny top – men en anden sidegren er også søgt opad.

Fejl efter topskudsreduktion

Topskudsreduktion har til formål at reducere topskuddets længde til maksimalt 40 cm. – det har vi flere afprøvede metoder til.

Kemisk topskudsreduktion griber ind i træets naturlige vækstrytme, det vi kalder topdominans.  

Som følge af topskudsreduktion opstår der fejl på 3-6 % af træerne – de to væsentligste er krøllet top og opadstræbende sidegrene. Fejlene skyldes dog ikke kemien alene, da det er ”fejl” træerne også kan lave helt naturligt, men kemien øger forekomsten.

Krøllet top
Nogen træer har så meget vækstkraft, at vores kemiske topskudsreduktion kommer for sent i forhold til skudstrækningen, eller hvis hele skuddet ikke bliver behandlet, kan det resultere i en krøllet top.
Småfejl betyder intet, men et træ med en top som en proptrækker er usælgeligt.

Når skuddene er afmodnet tilstrækkeligt midt i juli, kan man rette skuddet ud ved at tvinge krøllerne ind i til en bambuspind. Det er samme metode, som man bruger til at opbinde en sidegren til en ny top.

Krøllet topskud som følge af kemisk topskudsforkortning.
Krøllet topskud som følge af kemisk topskudsforkortning.
Krøllet topskud rettet ud ved indbinding til bambuspind med maxtang.
Krøllet topskud rettet ud ved indbinding til bambuspind med maxtang.
Krøllet topskud rettet ud i efteråret.
Krøllet topskud rettet ud i efteråret.

Opadstræbende sidegrene


Som nævnt ovenfor påvirker den kemiske topskudsreduktion topdominansen, der betyder at topskuddet ”sender beskeder” ned til sidegrenene om, at de skal gro ud til siden og ikke stræbe opad. Bliver disse ”beskeder” afbrudt, vil sidegrene automatisk søge opad og træet får flere toppe.

Et træ med flere toppe, og derved manglende sidegrene er usælgeligt.

Når skuddene er afmodnet tilstrækkeligt midt i juli, kan man rette denne fejl. Er der kun tale om en enkelt gren, der søger opad, er det nemmest at få den på plads i grenkransen med en grenretter, der trækker den nedad i passende højde.

Er der tale om, at alle grene søger opad, kan de tvinges på plads med påsætning af en vandret bambuspind, der fikserer to modstående grene. Bambuspinden fæstnes til grenen med en maxtang.

Grenene ”glemmer” ikke sådan, at de har haft rolle som topskud (de har topdominans), så de vil vokse opad igen. Skudspidserne vil rejse sig. Det forhindrer man ved at fjerne endeknoppen.

Fire sidegrene søger opad som topskud. Da de har topdominans
Fire sidegrene søger opad som topskud. Da de har topdominans
Grene tvunget udad som en normal grenkrans.
Grene tvunget udad som en normal grenkrans.
Skuddene sidder her om efteråret i en normal grenkrans.
Skuddene sidder her om efteråret i en normal grenkrans.

Lange sideskud


Når et sideskud bøjer sig opad og får rollen som top, vokser det sig længere end et sideskud. Topskud er altid længere end sideskud. De nedbøjede sideskud kan derfor nemt resultere i et for bredt træ uden harmoni.

Skal træet stå et par år indtil afdrift, skal man derfor fjerne endeknoppen, for at det ikke bliver for bredt.

I afdriftsklare træer kan man klippe sidegrene til i passende længde.

En sidegren søger opad som top.
Sidegrenen er tvunget ned i grenkransen med en grenretter.
Træet er mærket og klar til salg, efter at grenen er tvunget ned med en grenretter.

Økonomi


Ovenstående reparation flytter udbytteprocenten opad. Usælgelige træer rykker ind i de salgbares rækker. Vores erfaring er, at ganske mange træer opnår en god kvalitet (prima/standard).

Omkostningen afhænger af antal træer på stykket. 10-50 kr./træ.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Kenneth Klausen