Ca. 50 juletræsproducenter og skovfolk mødes den 17. september 2014 til markvandring i juletræerne. Rammerne var perfekte. Aftenens vært, Mogens R. Brandt havde sørget for sensommersol over Svollibjerg.

Aftenen var delt op, så Skovfoged Jacob Husted Christensen fortalte først om kulturpleje. Han tog afsæt i forårets markvandring på samme ejendom og gennemgik, hvad var sket i løbet af vækstsæsonen. Derefter var der mulighed for ved selvsyn at gennemgå og drøfte resultatet – som kombineret med en strategi om at lave store træer over 2 m – var ganske overbevisende.

Foruden de gode råd om dyrkning, gennemgik Jacob også god skik for oparbejdning. Det er vigtigt at respektere, at efter 8-10 år på voksestedet, skal træet have en god og kærlig behandling det sidste stykke af vejen. Det nytter ikke, at et godt træ er dårligt oparbejdet! – færdigvaren skal være lige så god, som det der står i kulturen – og kunden skal have en god oplevelse … så kommer de igen!

Andel del af aftenen gik på en vurdering af markedet og den kommende sæson. Konklusionen var at vi i 2014, kommer til at mærke konsekvenserne af de senere års øgede tilplantning. Udbuddet er stort og der vil ikke blive udsolgt af små og dårlige træer.Der var dog også gode nyheder:

Hvis du gør som vi siger og producerer store flotte juletræer, der distancerer sig fra mængdevaren, skal vi nok sælge dem for dig.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne