Arrangementet bød på en kort gennemgang af markedsforventninger, markvandring med maskinfremvisning samt fremvisning af maskiner og grej med kaffe, kage og pølser. Med ca. 100 deltagere blev det et af de mere velbesøgte arrangementer.

Skovfoged Niels dalby fortæller om drukning og udtørring i nordmannsgran

Formklipning med maskine eller håndsaks

Formklipning af juletræer var i fokus under markvandringen. Der var maskindemonstration af en Jutek hækkeklipper til maskinel formklipning af juletræer samt demonstration af formklipning med håndsaks. Med maskinel formklipning er det muligt at nå 250 – 300 træer i timen, mens præstationen for håndsaks ligger lavere med 60 -150 træer i timen.

Flere gav udtryk for at den maskinelle formklipning virkede lidt ‘brutal’ med risiko for at træerne kan ende som ‘søjler’ fordi nederste grenkranse bliver klippet for hårdt. Deltagerne havde dog lejlighed til at se salgbare træer, som for to år siden er blevet formklippet med på sammen måde og som i dag fremstod med et overbevisende kvalitet. Dog under flittig og korrekt anvendt brug af topstop tang.

Maskindemonstration ‘maskinel formklipning af nordmannsgran’

Demonstration med håndsaks

Topskudsregulering

Et tilbagevendende emne er styring af topskuddet og tilretning af øverste grenkrans. Det er her den dygtige dyrker for alvor har mulighed for at hæve kvalitet og udbytteprocent i sin kultur.

Der er forskellige meninger om metoden og udførslen. Dog findes der nok ikke en rigtig løsning. I stedet skal reguleringen af træet tilpasses den udviste vækstform som bla. afhænger af proveniens og jordbund.

Hormoner styrer væksten

Topskudsvækst og skudstrækning er styrret af hormonerne auxin og ethylen. Auxin produceres i knopperne og bevæger sig nedad i skud og træet. Jo større auxin koncentration en knop udsættes for, des mindre opadsøgende vækst udvises tilgengæld øges skudstrækningen med koncentrationen af auxin. Dette forhold udnyttes ved behandling med topstoptang og pomoxon. Topstoptangen reducerer saftstrømningen og nedsætter bevægelsen af auxin. Pomoxon indeholder ethylen der ligeledes hæmmer auxin.

Ved valg mellem ‘sidegrene’ og nye knopper til det kommende topskud er der derfor nogle regler som kan hjælpe dyrkeren til at vælge det skud som har størst chance for at udvise ‘topskudsvækst’.

Mere information

Du kan læse mere om topskudsregulering og formklipning på Dyrkningsaktuelt. Se fx disse links:

Som medlemer du altidvelkommen tilat kontakte dinskovfoged hvis du har spørgsmåltildin produktion.

RFN 13.4.14

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne