Flis er gået hen og blevet afgørende for de danske skoveejere og for pasningen af de danske skove. Ud af en årlig hugst på 2 millioner m3 går den ene million direkte i dyngen med energitræ. Og af gavntræet, der leveres til savværkerne, ender efter opskæring yderligere omkring 100.000 m3 som brændselsflis.

Vi kunne måske ønske, at træ-råvaren blev solgt til en mere højværdig anvendelse end afbrænding. Men som situationen er, er vi ganske godt tilfredse. Flisen lægger en bund under markedet, og gør det i de fleste tilfælde muligt at udføre de vigtige første tyndinger rettidigt og med en fornuftig økonomi.

Flis har endvidere den meget store fordel, at alt træ kan bruges og blandes i den samme bunke. Alle træarter og alle dimensioner. Det er især vigtigt i de mindre skove, hvor det ofte ikke er muligt at samle hele læs af én træart i én dimension.

Hvad gør skovdyrkerne for at sikre afsætningen af energitræet?

Skovdyrkerne har gennem årene sikret sig en stigende afsætning af flis. Det er sket lokalt ved kontakter til de stedlige varmeværker, der ofte er glade for at kunne få stabile leverancer fra de lokale skove.

Men det sker også på det mere overordnede plan ved atpåvirke energipolitikken, således at de lokale træressourcer bliver taget med i billedet. Via branchesamarbejdet ‘Træ til Energi’ gør vi opmærksom på skovene som en stabil energi-leverandør.

To nye initiativer

Senest har vi haft gang i to initiativer.Dels har Træ til Energi holdt indlæg på 10 regionale møder for fjernvarmesektoren. Indlægget blev meget positivt modtaget, og fjernvarmefolket blev overraskede over, at skovene – på en stabil basis – kunne tilbyde at fordoble sine leverancer i årene fremover.

Dels er vi – ligeledes i regi af Træ til Energi – kommet med input til et muligt nyt kraftvarmeværk ved Kolding i anledning af, at varmeleverancerne i Trekantområdet er udbudt i licitation.

Vi skriver blandt andet følgende til egnens fire borgmestre: Et biomassebaseret kraftvarmeværk vil kunne få stor betydning for de lokale skove, for lokalsamfundet og for naturen. Lokalt funderede værker, som udnytter lokalt produceret flis, er en vigtig forudsætning for, at der også i fremtiden kan være økonomi i at drive skovbrug i lokalområdet.

Konkurrencen står mellem Dong, der vil levere varmen fra Skærbækværket (formodentlig fortrinsvis på basis af importerede træpiller), og så et helt nyt værk, som vil basere sig på de lokale flisressourcer.

Vi afventer med spænding resultatet. Det lokale projekt vil give omkring 90 varige lokale arbejdspladser. Vor forening i det sydlige Jylland har været aktiv i processen. Åbner eksternt link i et nyt vindueEt indlæg fra TV-Syd kan ses her.

Per Hilbert
Seniorkonsulent
By: Per Hilbert