Fra gødningsåret 2019/2020 skal der for alle gødede arealer indsendes en elektronisk beregning af gødningskvoten.

For de fleste jordbrugere giver det ikke større problemer. Undtagelsen er dog juletræsproducenter og andre jordbrugere, der ikke skal indsende fællesskema. Disse skal indberette på Miljø- og Fødevareminiseriets tast-selv-service. Der skal desuden knyttes et kort til indberetningen, hvor de relevante arealer er tegnet ind.

Gødningskvoten skal indberettes senest den 10. september 2020, men vi opfordrer til, at I snarest tager fat i jeres skovfoged/konsulent , så der kan komme styr på jeres kulturer inden sommeren.

Se vejledning nedenfor:

Files:
Goedningskvoteberegning.ppt

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne