Fra dyrkningsåret 2019/20 skal der for alle gødede arealer indsendes en elektronisk beregning af gødningskvoten.
For de fleste jordbrugere giver det ikke større problemer. Undtagelsen er dog juletræsproducenter og andre jordbrugere, der ikke skal indsende fællesskema. Disse skal indberette på Miljø- og Fødevareministeriets tast-selv service. Der skal desuden knyttes et kort til indberetningen, hvor de relevante arealer er tegnet ind.

Gødningskvoten skal senest indberettes den 10. september 2020.

Vi vil anbefale, at du snarest tager fat i din skovfoged eller konsulent, så vi kan få styr på jeres kulturer inden sommeren.

– VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne