Det anbefales i god tid at planlage og starte et fodringsprogram af hjortevildtet. Hvis man for sent forbarmer sig over vildtet, og derfor agter at gøre en indsats i vinterens sidste dage, skal man være særligt opmærksom. Gennemføres denne fodring forkert, kan det få fatale konsekvenser for hjortevildtet, som i værste fald dør!

Vinterfodring af hjortevildt – gøres med omtanke!

Hvad bør du ikke gøre!

Såfremt en fodring ikke har været iværksat før, der kom sne, frarådes det at fodre hjortevildt med koncentrerede og letfordøjelige fødeemner som eksempelvis kraftfoder, majs og hvede. Hjortevildt er drøvtygger, og hvis de optager store mængder koncentreret føde af den letfordøjelige type, vil vommens mikroorganismer producere en stor mængde fedtsyre. Fedtsyren kan ikke optages i vommen og ophobes. En forsuring i vommen er uundgåelig med stor risiko for at opnå det, vi kender som et mavesår. Dette overlever hjortevildtet sjældent!

Hvad anbefales?

Carsten Riis Olesen der er forskningschef under jægerforbundet og ekspert indenfor forvaltning af bl.a. hjortevildt anbefaler normalt, at man undlader fordring af hjortevildtet så sent på året. Efter måneders snedække med begrænset fødetilgængelighed for hjortevildtet er situationen imidlertid så kritisk, at hjælp kan være nødvendig. Alle som har fodret gennem hele vinteren kan trygt fortsætte med de anvendte fodermidler, men fodres først nu bør man udelukkende anvende hel havre, wrappet havre, hel byg eller hø af god kvalitet. Havre eller en begrænset mængde roer/æbler kan blandes i høet, hvilket sikre optagelse af en tilpas mængde strukturfoder.

Et godt supplerende tiltag er at fælde løvtræer og buske til gavn for hjortevildtet. De tilgængelige kviste og især knopper og bark er ren slik for hjortevildtet. Afgrøder og vegetation kan med fordel skrabes fri så de bliver tilgængelige. Gerne langs et skovbryn eller levende hegn så der er mulighed for hurtig dækning ved forstyrrelser. Dette tiltag tilgodeser også de øvrige vildtarter.

Vegetation kan med fordel skrabes fri så den bliver tilgængelig for vildtet. Dette tiltag tilgodeser også øvrige vildtarter.
Vegetation kan med fordel skrabes fri så den bliver tilgængelig for vildtet. Dette tiltag tilgodeser også øvrige vildtarter.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne