Kulden stiller større krav til vildtet, der skal bruge mere energi og mere føde til at modstå de kolde dage og nætter – samtidig gør sneen det vanskeligere for vildtet at finde føde. Du kan hjælpe vildtet ved at fodre. Udover den direkte fodring, kan du give vildtet en hjælpende hånd, ved at skoveenkelte træer på udvalgte steder. Vildtet vil spise de skud og knopper, der er blevet tilgængelige når træet er langt ned.

Kulden betyder også noget forvores eget energiforbrug

Når det er koldt skruer vi op for radiatoren, finanskrise eller ej, de færreste bryder sig om at fryse. Kulden øgervarmeværkernes indtag af flis og eksisterende lagre af flis forbruges hurtigere end under normale omstændigheder.

Færdsel i skoven

Efter flere dages frost kan færdsel og skovning ske ubekymret – Frosten gør vejene ’maskin-sikre’ og færdsel kan derfor ske, uden at veje og spor ødelægges af selvtonstunge skovmaskiner.

Kulde er også’godt’ for skadedyrene

I 2008 oplevede vi store angreb af lus og mider i særligt sitkagran og rødgran, hvor tørken havde stresset bevoksningerne tidligt på året. 2008 var et år præget af voldsomme skadedyr angreb. Med den milde vinter der fulgte udgangen af 2008, var forventningen at 2009 ville blive endnu et år med insektangreb. Men det skete ikke i samme omfang som året før, måske fordi der i begyndelsen af året ikke var lige så meget tørke som i 2008.

Denne vinter har indtil videre budt på en lang kold periode og det er rigtig skidt – for skadedyrene altså! Alt andet lige så giver en streng vinter færre skadedyr i den kommende vækstsæson. Så lad os håbe på at frosten har taget sit indhug i 2010’s insektangreb.

By: Rasmus F. Nielsen