Det er med stor beklagelse, at SNØ’s bestyrelse har modtaget en opsigelse fra skovrider Jakob Svendsen-Tune, der har ønsket at forfølge nogle nye, personlige og familiemæssige udviklingsmuligheder i Sverige.

Sammen med sin kæreste og kommende hustru, Rebecka, flytter han således i starten af 2019 til Midtsverige. Her vil de starte en ny tilværelse med udgangspunkt i Rebeckas slægtsejendom.

Jakob tiltrådte som skovrider i december 2015, og har siden, med stor flid og dygtighed arbejdet for at styrke vores forening, både forretningsmæssigt og administrativt. Vi vil på bestyrelsens vegne gerne benytte lejligheden til at takke Jakob for hans store indsats for foreningens medlemmer og medarbejdere, og for hans gode samarbejde med bestyrelsen i den forgangne tid.

Heldigvis har Jakob givet os en lang opsigelse, idet han først stopper i foreningen den 31. december 2018. Dermed får bestyrelsen fornøden tid til at rekruttere Jakobs afløser, og til i den forbindelse at overveje grundigt, hvilke ledelsesmæssige, faglige og administrative kompetencer, der bedst sikrer foreningens fortsatte udvikling.

Det er aftalt med Jakob, at han fortsætter som skovrider i opsigelsesperioden.

Vi skal samtidig orientere jer om, at vores formand, Finn Korgaard, har meddelt, at han desværre må stoppe i bestyrelsen i SNØ af helbredsmæssige årsager. Bestyrelsen har herefter konstitueret sig med tidligere næstformand René Klith som formand og Morten Glenthøj som næstformand.

Bestyrelsen er i arbejdstøjet og vil gøre alt hvad den kan for at sikre kontinuitet i driften i den kommende tid.

Med venlig hilsen

Formandskabet for Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland

René Klith Morten Glenthøj

Best. fmd. Næstfmd.

Mobil: 21 20 99 08

Email: rene.klith@gmail.com

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne