Danske Juletræer har påpeget det urimelige i, at juletræer sidestilles med lavintensive afgrøder. Vurderingsstyrelsen har lyttet og opfordrer nu om-kategioriserede ejere til at gøre indsigelse inden fristens udløb (fredag d. 28. april). Kan dette ikke nås, kan der ringes direkte til Vurderingstyrelsen på 72 22 16 30 og bedes om fristforlængelse.

Med venlig hilsen

Skovdyrkerne

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne