Certificering af Grane Plantage

Certificering af din skov

Med en certificering dokumenterer du, at du tager hensyn til natur, klima og arbejdsforhold. En certificering vil ofte være en økonomisk fordel for dig som skovejer.

Sådan foregår en certificering

Som skovejer er det vigtigt, at din skov bliver forvaltet ansvarligt og bæredygtigt.

Det dokumenterer du med en certificering gennem Skovdyrkerne.

Hos Skovdyrkerne har vi en lang historie med at arbejde for bæredygtig skovdrift og ansvarlig forvaltning. Vi har solid erfaring med at certificere skove for vores medlemmer. Vi gør det smidigt og grundigt.

Når din skov er certificeret får dit råtræ adgang til nye markeder og værdien af træet vil blive øget.

Skovdyrkerne kan tilbyde at certificere efter PEFC- og FSC-standarderne. Begge standarder er troværdige og internationalt anerkendte.

I 2007 blev Skovdyrkerne godkendt som ’paraplyorganisation’ under PEFC. Det er den mest udbredte skovcertificeringsordning i Danmark. I dag er Skovdyrkerne også godkendt til at hjælpe dig med at blive FSC-certificeret. Både PEFC og FSC åbner døre for nye markeder og kunder, der efterspørger træ, som er produceret bæredygtigt.

Skovdyrkerne bliver løbende kontrolleret af et uafhængigt og anerkendt certificeringsorgan under certificeringsordningerne.

Du kan vælge at lade din skov certificere efter en af certificeringsordningerne eller du kan vælge at lade skoven blive dobbeltcertificeret. Altså sådan, at den både er PEFC og FSC-certificeret.

Skovdyrkerne anbefaler skovejere med regelmæssig hugst at lade sig certificere efter en eller begge af vores certificeringsordninger.

Din lokale skovdyrkerforening kan hjælpe dig med at blive certificeret til konkurrencedygtige priser.

Certificering sikrer den langsigtede forvaltning af skove. 

Der er mange holdninger til, hvordan skovejere skal drive deres skove. Samfund og forbrugere stiller krav til, hvordan skovens produkter er dyrket.

Med en certificering sikrer at du tager hensyn til samfundets ønsker og dermed opnår du ”licence to operate” i fremtiden.

Brugen af træ og træprodukter spiller en vigtig rolle i samfundet og en bæredygtig udvikling.

En certificering er en anerkendt måde at dokumentere, at din skov lever op til standarder for bæredygtig skovdrift og ansvarlig forvaltning.

Certificering giver også bedre afregningspriser, og det kan dermed forbedre økonomien i din skov.

Hvis du har en skov med regelmæssig hugst, vil det ofte kunne betale sig at få din skov certificeret.

Kontakt os for at høre mere om muligheden for at få din skov certificeret.

Certificeret træ giver højere salgspriser

De fleste danske savværker giver et certificeringstillæg for træ fra certificerede ejendomme. Tillæget er på op til 50 kr. (2023) og går selvfølgelig ubeskåret til dig som skovejer. Tillægget betaler således typisk for omkostningerne ved en certificering på en ejendom med regelmæssig hugst. 

Overordnet skal den certificerede ejendom arbejde for

mere selvforyngelse

bedre publikumsadgang

flere blandingsbevoksninger

bedre vilkår for skovens ansatte

mindre grad af jordbearbejdning

større andel hjemmehørende træarter

mere efterladt dødt ved i bevoksningerne

grundigere dokumentation for skovens drift

en procentdel af arealet udlagt til biodiversitet

mindre brug af hjælpestoffer som gødning og pesticider

Hvem er vi

Din naturlige samarbejdspartner

I 2007 blev Skovdyrkerne godkendt som ’paraplyorganisation’ under PEFC – den mest udbredte skov-certificeringsordning i Danmark.

I dag er Skovdyrkerne også godkendt til at hjælpe dig med at blive FSC-certificeret.

Både PEFC og FSC er anerkendt internationalt og åbner dørene for nye markeder og kunder, der efterspørger bæredygtigt produceret træ.

Søren Børsting - Skovfoged ved Skovdyrkerne Midt
Søren Børsting – Skovfoged ved Skovdyrkerne Midt

Nedenfor kan du downloade Skovdyrkernes paraply-certifikater

Vores certificerede medlemmer

Jesper Tofft

“Vi arbejder tæt sammen med Skovdyrkerne, og vi har lige fået tyndet en bøgebevoksning. Når vi tynder her i skoven, griber vi det lidt anderledes an.”

Bent Risom

“Det har været nemt. Der vil selvfølgelig også komme mere papirarbejde fremover, som vedrører certificeringen. Men det lader jeg Skovdyrkerne håndtere for mig”

Dorte Christiansen

“Jeg kan kun anbefale andre skovejere at lade deres skov certificere. Det er et godt signal til omverdenen. Samtidig er der afsætningssikkerhed og ekstrabetaling for produkterne.”

Vil du vide mere?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede skovbrugsfaglige organisation med mere end 80 ansatte fordelt på fem foreninger. Klik på kortet til for at læse mere om din lokale skovdyrkerforening. Den kan også skrive direkte til din lokale forening ved at trykke på knappen.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Fandt du hvad du søgte?