Timepriser hos Skovdyrkerne Øerne

På siden her kan du se vores timepriser for medlemmer og ikke-medlemmer

Timepriser for skovejendomme

Udover det rådgivningsbesøg, som er indeholdt i kontingentet, udføres anden rådgivning og serviceydelser på timepris til følgende takster.

Almindelig skovbrugsfaglig rådgivning omfatter opgaver som udvisning af træer, udarbejdelse af årsplaner og budgetter, tilsyn med entreprenører o.lign.

Særlig rådgivning omfatter opgaver, der kræver kompetencer, der ligger ud over det almindelige skovfogedarbejde, f.eks. ansøgning om tilskud til urørt skov,  myndighedsbehandling, udarbejdelse af biotopplaner eller ejendomsplaner.

Vurderingsopgaver omfatter handel med ejendom, erstatningsopgørelser, syn og skøn mv.

Dansk skovforening

Ved samtidig medlemskab hos Dansk Skovforening og Skovdyrkerne nedsættes minimumskontingent hos Dansk Skovforening med 350 kr./år.

Medlemmer hos Skovdyrkerne kan få tidskriftet Skoven fra Dansk skovforening til en rabatpris på 496 Kr.

Ovenstående priser og kontingenter er angivet ekskl. moms og er gældende fra 1. juli 2023 til 30. juni 2024.

Timepriser for juletræs- og klippegrøntproducenter

Udover det rådgivningsbesøg, som er indeholdt i kontingentet, udføres anden rådgivning og serviceydelser på timepris til følgende takster.

Almindelig skovbrugsfaglig rådgivning omfatter opgaver som udvisning af træer, udarbejdelse af årsplaner og budgetter, tilsyn med entreprenører o.lign.

Særlig rådgivning omfatter opgaver, der kræver kompetencer, der ligger ud over det almindelige skovfogedarbejde, f.eks. ansøgning om tilskud til urørt skov,  myndighedsbehandling, udarbejdelse af biotopplaner eller ejendomsplaner.

Vurderingsopgaver omfatter handel med ejendom, erstatningsopgørelser, syn og skøn mv.

Ekstra ydelser kun for medlemmer med juletræer & pyntegrønt

De følgende ydelser, abonnementer, gødnings-og sprøjteplaner mv. tilbydes kun medlemmer af Skovdyrkerne ØER efter aftale.

Kulturabonnement i juletræer og klippekulturer:

Det årlige kulturabonnement følger kalenderåret og koster 3.900 kr. i grundtakst plus 125 kr. pr. ha.

Skovdyrkerne holder ekstra øje med din værdifulde produktion af juletræer eller klippegrønt:

Tilsynet foretages fagligt og professionelt, men det er dog ingen forsikring mod problemer omkring de forhold, der undersøges for eller efter aftale behandles for.

Gødnings- og sprøjteplaner i juletræer og klippekulturer:

Vi bruger Mark Online i vores dyrkningsplanlægning, hvor vi leverer en rådgivning tilpasset til kulturen;

Den individuelt tilpassede gødningsplan koster 585 kr. i grundtakst plus 60 kr. pr. ha.

Den individuelt tilpassede sprøjteplan koster 585 kr. i grundtakst plus 60 kr. pr. ha.

Hvis medlemmet ønsker at få lavet både en gødnings- og sprøjteplan samtidigt, koster det 585 kr. i grundtakst og 100 kr. pr. ha.

Analyse af jord- og nåleprøver:

Juletræer, klippegrønt og vildtagre skal have de rette næringsstoffer og mængder. Vi forestår analysen og omsætter den til konkrete anbefalinger.

Prisen er 585 kr. for den første prøve og 235 kr. for de efterfølgende. Hvis Skovdyrkerne skal stå for udtag af prøver afregnes det efter timeprisen for almindelig rådgivning.

Indberetning af gødningsregnskab og forbrug af planteværn:

Hos medlemmer, hvor vi har udarbejdet en gødnings- og/eller sprøjteplan, kan vi normalt udarbejde dem på 2-3 timer efter taksten for almindelig rådgivning.

Certificering af juletræer og klippekulture med Global GAP:

Vi kan certificere medlemmernes kulturer med Global GAP for 4.065 kr. årligt. 

Ovenstående priser og kontingenter er angivet ekskl. moms og er gældende fra 1. juli 2023 til 30. juni 2024.

Fandt du hvad du søgte?