konvertering juletræer

Konvertering af juletræer til skov

Din udtjente juletræskultur kan ombygges til spændende skov – det er faktisk ikke så svært

I videoen her giver skovfoged Tanja Sparrewath Hansen et bud på hvad du kan gøre til en overkommelig pris.

Oplev nye muligheder og indtryk på matriklen

Der er mange muligheder for at konvertere dine juletræer til en interessant og artsrig skov. Hvad enten du vil styrke jagten, gøre noget for biodiversiteten eller høste dine egne nødder i skoven, skaber dit juletræsareal et rigtig godt fundament for at etablere en skov. Tryk på knappen nedenfor for at læse fem gode bud på, hvad du kan gøre til en overkommelig pris.

Den hurtige, vedligeholdelsesfri vildtmagnet

Det er den nemme og hurtige indblandingsart til at få en skov i gang i din kultur.

Plant træet ved en stub. Hvis der er fældet mange juletræer, skal der ikke plantes ved hver stub. 2.000 jævnt fordelt pr. hektar er nok. Det vil sige hver anden eller hver tredje stub.

Hvis ukrudtstrykket er under kontrol fra starten, så er sådan en kultur faktisk næsten vedligeholdelsesfri de første 5-10 år.

Det giver en smuk blandet skov med smukke farvekontraster forår og efterår. Lærken overvokser ret hurtigt granerne, og granerne sørger for, at lærkene ikke bliver for grovgrenede på den nedre del af stammen.

Hegnet kan tages ned få år efter plantning og så bliver sådan et stykke en regulær vildtmagnet.

Overslag: 14.800 kr./ha.

Oplevelsesskov med både nødder og frugter

Eg blandet med spændende og farverige træarter kan give skoven et unikt præg. Tarmvridrøn, valnød, rødeg, ægte kastanje og tyrkisk hassel er spændende arter, der alle starter ret hurtigt i det fine skovklima fra juletræerne. Det kan blive den oplevelsesskov, du måske altid har ønsket på din egen ejendom, med både nødder og frugter til dyrene og egne sanker-muligheder.

Skab tykninger af nordmannsgranen og grupper af løvtræer.

Eg er et lyskrævende træ, så man skal være opmærksom på, at de gamle juletræer ikke må lægge låg på de unge ege.

Ahorn er f.eks. mere skyggetolerant end eg.

Overslag: 19.000 kr./ha

Peu à peu-løsningen

En tredje mulighed er at plante lidt efter lidt. Plant først 500 planter af en slags, og så fylder man op med små spændende indslag, som årene går – og som planterne er tilgængelige.

Husk hér at få en indblanding af robuste træarter fordelt over hele arealet – f.eks. eg, ahorn, bøg, lind.

Hvis du ønsker indblanding af spændende arter, så lad dem udgøre en mindre del af plantningen og lad dem stå i smågrupper, så de ikke udkonkurreres.

Overslag: 4.250 kr. for 500 planter.

Bøgeblandingsskov

Bøg trives fint i skygge (men skal selvsagt ikke overskygges) og matcher nordmannsgranen fint.

Har du pletter, hvor der er høstet mange juletræer, kan man med fordel sætte en gruppe ahorn og evt. kirsebær.

Også her byder blandingsskoven på fine farver og kontraster.

Bøg er en langsom starter, og tåler ikke græs!

Overslag: 20.000 kr./ha

Produktionsskoven

En femte mulighed er at benytte douglas/douglas. Plant ca. ved hver fjerde stub.

På arealer, der er permanent vindbeskyttede, kan man dyrke meget fin douglasgran.

Nordmannsgranen hjælper med at opdrage douglasgranen.

Stykket skal hegnes indtil douglas-træerne er sikret mod bid og fejning.

Overslag: 8.500 kr./ha.

Husk:

  • Skovklimaet og næst vigtigst, hegnet, er allerede etableret
  • Du kan se frem til besøget af din skovfoged igen.

Ansøgning om grundbetaling?

Vi har på vegne af vores medlemmer undersøgt mulighed for at søge grundbetaling til juletræsarealer, der konverteres til skov. Anmodningen er ikke afprøvet før, men efter flere dialoger og undersøgelser er her en mulighed.

For at søge grundbetaling:

  • Der blev søgt om grundbetaling for arealet i mindst ét ansøgningsår fra og med 2015 og frem, og støtten blev udbetalt på et korrekt grundlag
  • Indstille jeres juletræsdrift (dvs. indstille brugen af gødning og pesticider)
  • Plante skov-træer ind mellem juletræerne, så arealet bliver til skov
  • Plante skovbryn af løv og buske (bredde: 20 m i nord og vest, 10 m i øst og syd)
  • Jeres areal skal ligge i et delvandopland med indsatsbehov

Er du et af de medlemmer, der har plantet juletræer i 2015 eller tidligere, ønsker at have skov på matriklen og gerne vil komme i betragtning til grundbetaling, så er det nødvendigt at omlægge arealet til landbrugsjord igen for et enkelt år, ansøge om og modtage grundbetaling og året efter kan der plantes skov. I dette tilfælde åbnes der også op for at søge tilskud til skovrejsning, der er med til at dække etableringsomkostningerne.

Værd at vide er, at betalingsrettigheder er bortfaldet fra 2023.

En mark med juletræer, der ikke er blevet høstet, er et rigtig godt udgangspunkt til at anlægge et jagtterræn. I videoen her er skovfoged Tanja Sparrewath Hansen taget på besøg hos et af vores medlemmer, der er passioneret jæger. Han har fået knust nye spor, anlagt en lysning til vildtager og etableret et par hochsitzer imellem sine nordmannsgraner. Hvad der tidligere var lidt af en hovedpine for ham, er nu blevet til et rigtig fornuftigt jagtområde.

Vil du vide mere?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede skovbrugsfaglige organisation med mere end 80 ansatte fordelt på 5 foreninger. Klik på kortet til for at læse mere om din lokale skovdyrkerforening. Den kan også skrive direkte til din lokale forening ved at trykke på knappen.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Fandt du hvad du søgte?