Thomas Holm Pedersen

Geografi:
Medlemsportefølje i Team Syd.

Baggrund:
Thomas Holm Pedersen er færdiguddannet som skov – og landskabsingeniør i 2009 – med afsluttende praktik hos Skovdyrkerne Østjylland. Han har siden arbejdet med praktisk skovbrug helt ude ved fronten, og medbringer en meget solid praktisk og kommerciel erfaring fra det meste af værdikæden inden for vores væsentligste forretningsområder – kulturanlæg, flis, råtræ samt juletræer og pyntegrønt.
Senest kommer Thomas fra en stilling som skovfoged og entrepriseleder hos Aarestrup Planteskole og Haderup Skovservice. Han har dermed et grundigt kendskab til vores geografi og dyrkningsvilkår – samt naturligvis et betydeligt netværk blandt branchens aktører i området.
Thomas er TeamChef for Team Syd og er således bindeled mellem skovfogederne på Skjern å og Varde Skovpart. Hertil har Thomas en medlemsportefølje bestående primært af de større ejendomme i geografien.