Flis i en fart? Tænk smart ved plantestart!

Flis er et vigtigt produkt for skov og samfund. Det giver et tidligt økonomisk afkast, rydder op i skoven og sikrer samfundet CO2-neutral energi på en omkostningseffektiv måde. Hvis man vil etablere sine kulturer, så man får mest mulig flis ud af bevoksningerne uden at skade bestandstræerne, hvordan gør man så?

Læs mere

Ingen flis uden flishuggere

I den lille by Ølholm i Midtjylland ligger en fabrik, der producerer flishuggere. Startet fra bunden af maskinarbejder Svend Lind i 1980. Og stille og roligt vokset, så man nu producerer 700 flishuggere om året – langt de fleste til eksport. Et lille industrieventyr.

Læs mere

Hvor kom flisen fra?

Træ til energiformål – og her især flis – er gået hen og blevet helt centralt i skovbruget. Flisen lægger så at sige en bund under hele prisdannelsen på de småt dimensionerede effekter. Teknikken med flishugning muliggør, at vi kan få udført de første tyndinger i både løv og nål rettidigt – oven i købet med en fornuftig økonomi. Men hvor kom flisen egentlig fra?

Læs mere

Minken i naturen

I en tidligere artikel om bekæmpelse af mårhunden som invasiv art (Skovdyrkeren 10) nævnte vi minken som en mulig større skadegører. I hvert fald er den langt mere talrig end mårhunden. Som for mårhunden er der nu også udarbejdet en forvaltningsplan for minken. Kommer denne plan så til at løse minkproblemerne i Danmark? Tiden vil vise det.

Læs mere