Et skovkøb, som fik konsekvenser

Svend Lind købte 7 tdr. land skov ved Give i 1978. Han var på daværende tidspunkt produktionschef på Heden Gaffeltruck i Uldum.

I skoven trængte der til at blive ryddet op. Som tekniker så Svend Lind sig om efter noget mekanik, der kunne anvendes. Han ringede derfor til Skovteknisk Institut. Her fik han blandt andet den oplysning, at man savnede en dansk fabrikant, der ville fremstille og udvikle flishuggere.

Efter lidt betænkningstid tog han springet, sagde stillingen i Heden op, og købte i 1980 nogle nedlagte fabriksbygninger i Thyregod sammen med sin kone, Inge. Produktionen af TP flishuggere var i gang (TP for Thyregod Production).

Der blev søgt produktudviklingsstøtte, og Svend Lind gik i dialog med Søren Honoré fra Skovteknisk Institut. Den første hugger blev bygget, og den blev solgt til Frankrig, hvor der allerede dengang var et etableret flismarked.

Flis i Danmark

I 1981 kom så det store stormfald i Nordjylland. Den enes død blev den andens brød, og Svend Lind fik solgt otte flishuggere, som blev brugt ved oparbejdningen af stormfaldet i Rold Skov.

Langsomt startede også udviklingen af varmeværker, der fyrede med flis. Ålestrup var et af de første. Her byggede man i slutningen af 1970’erne et anlæg til afbrænding af bark og savsmuld – det kunne også brænde flis.

De første danske entreprenører, der turde investere i de nye flishuggere, dukkede op. Og langsomt blev flis et normalt produkt, i hvert fald i den vestlige del af landet.

Eksporten bliver dominerende

Senere gik det slag i slag i Thyregod. Sammen med Inge, tog Svend på udstillinger og messer overalt i Europa, og fik mange kontakter. Blandt andet til dygtige folk i Schweiz og Tyskland, der stillede krav og havde idéer til forbedringer.

Den schweiziske kunde købte 30 flishuggere i løbet af tre år. Andre 15 blev givet af den danske stat til Polen og til de tre baltiske lande, da de slap ud af Sovjetunionen.

I mange år har Tyskland været hovedmarkedet. Derefter kommer Frankrig. Men der eksporteres til rigtig mange lande. I Moskvas parkvæsen kører således 75 TP-huggere. I alt er der siden starten produceret 15.000 huggere!

Et blik ind i produktionshallen.

Fremtiden

I 1986 flyttede man til den nuværende beliggenhed i Ølholm. Fabrikken dér er udvidet flere gange og kassekreditten er for længst afviklet.

Når man går gennem produktionen får man indtryk af orden – og kvalitet. Alt – undtagen kraner og motorer– fremstiller man selv på fabrikken, med en blanding af high-tech udstyr og gammeldags smedehåndværk. Der ses blandt andet to svejserobotter og en enorm schweizisk maskine til laserskæring af jernplader op til 22 mm.

Man har fået mange tilbud om at gå ind i andre produktioner. Men ”man skal holde sig til det, man er god til”, siger Svend Lind. Efter 33 år har han nu overdraget virksomheden til sine tre døtre. De er ikke direkte aktive i produktionen, men sidder i bestyrelsen.

Imens kan Svend Lind igen koncentrere sig lidt mere om at styre vildtbestanden i sin skov.

By: Per Hilbert

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #19

Læs andre artikler inden for flis