Anvend stormfaldet positivt: Skab en mindre sårbar skov

I tiden mellem de forskellige stormfald går der ofte så længe, at alle ærgrelser, frustrationer og det hårde arbejde er glemt igen – indtil endnu en storm pludselig hærger, med de samme triste konsekvenser. Men hvad kan du gøre for at sikre din skov bedre?

Læs mere

Nobilis til klippegrønt, tømmer og flis

Hvilke muligheder er der i nobilis udover at producere klippegrønt? Og hvad betyder de nye bedre afsætningsmuligheder for flis, energitræ og eksporttræ for driften af nobiliskulturer. Denne artikel skitserer kort nogle af de overvejelser, der foreligger for (måske) at ændre på måden, hvorpå nobilis anlægges og dyrkes.

Læs mere

Tarmvridrøn – en overset træart

Kun 23 løvtræarter vokser naurligt i Danmark. Af dem bruges under halvdelen i det kommercielle skovbrug. To af arterne er alvorligt vingeskudte på grund af sygdomme – elmen og asken. Og kun enkelte løvtræarter fra andre verdensdele har vundet en smule indpas i dansk skovbrug (rødeg, robinie og diverse popler). Så vi er fra naturens side ikke særlig godt kørende med hensyn til udvalget.

Læs mere

Vildtvenlig skovdrift

Skoven er levested for en lang række af vores jagtbare vildtarter, og selv i intensivt drevne skove vil der ofte være gode levevilkår for vildtet. Alligevel er det muligt gennem tiltag i skovdriften at forbedre leveforholdene yderligere for vores vildtarter og dermed øge vildtbestanden i skoven.

Læs mere