Vi har tidligere sagt, at flis er en gave til skovbruget her og nu. På sigt kan den stigende interesse for at anvende træ i byggeriet også blive en gave til skovbruget.

På mødet ved Kunstakademiet var daværende klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard klart træ-positiv i forhold til byggeri!

Han indledte med at tale om bæredygtighed og bygninger – med en klar opfordring til at bruge mere træ. Han lovede at lave de nødvendige ændringer i bygningsregulativerne, så det fremover bliver lettere at anvende træ i nybyggeriet. Selvom han erkendte, at det her i landet er energirenovering af den eksisterende bygningsmasse, som betyder mest.

Og ikke som hos hans kinesiske kollega, der skal bygge 12 mio. nye boliger hvert år. Hvis man i Kina øger anvendelsen af træ i byggeriet, kunne det virkelig give et ”sug i markedet”. De svenske savværker sender allerede meget træ til det kinesiske marked, og det meste af det danske asketræ er også gået den vej.

Træ er miljø

Dansk Skovforenings informationschef Martin Einfeldt fulgte op med at konstatere, at ’træ er miljø’, og at denne sandhed ikke burde behøve så meget markedsføring for at trænge ind. Han krydrede indlægget med masser af gode faktuelle oplysninger. Blandt andet afspillede han den sjove video fra Træ Er Miljøs hjemmeside – den ligger p.t. også på forsiden af Skovdyrkernes hjemmeside.

Han blev ikke modsagt, hvilket er vigtigt, idet der desværre stadig er mange, som ikke ser produkterne fra skovbruget som vigtige i byggeriet. Det gælder både arkitekter, ingeniører, bygherrer og mange almindelige lægfolk. Stål, beton, gips og plastic ved man, hvad er.

På mødet viste man en lang række eksempler på fabriksproduktion af træhuse i mange og spændende afskygninger. Der var eksempler på institutioner og private udlejningsejendomme, på rækkehuse, parcelhuse og sommerhuse. Alt sammen præsenteret som bæredygtigt byggeri med masser af træ i.

If you can´t beat them – join them

Fra England kom budskabet, at krydsfiner i fremtiden ville erstatte beton, da det var billigere, bedre og meget mere bæredygtigt. Desværre kæmper de også derovre imod bygningsregulativer og traditioner. Derfor blev et stort anlagt boligbyggeri til deltagerne i de olympiskelege i sidste øjeblik konverteret til beton.

Betonindustrien har overalt stor indflydelse, og modarbejder naturligvis de arkitekter, der arbejder med træets muligheder. Det ser dog ud til, at de er ved at ”strækkegevær”, idet betonkoncernerne i England er begyndt at opkøbe finerfabrikker – tilsyneladende efter princippet ’if you can’t beat them, join them’!

Sporbarhed bliver vigtigt

Jeres udsendte fortalte forsamlingen, at Skovdyrkerne kan levere endnu mere træ, og spurgte om industrien og arkitekterne havde specielle krav til os som producenter af træ. Det var en klar forventning, at bæredygtigheden skal være sporbar i fremtiden.

Hvorvidt det så bliver certificering eller andet, må tiden vise. Hos Skovdyrkerne arbejder vi målrettet på at forenkle og billiggøre certificeringen, så vi er beredte, hvis der kommer bastante kundekrav, som betyder, at store dele af skovbruget skal certificeres.

Alt i alt var der opløftende budskaber fra Kunstakademiet til skovbruget. Jo flere der efterspørger vores produkter, jo mere kan vi afsætte. Selv om nybyggeriet ikke er i top for tiden, så arbejdes der i den rigtige retning. Især er det opløftende, at de unge arkitekter og ingeniører har ændret deres indstilling til træ i byggeriet. Det lover godt for fremtiden.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #27

Læs andre artikler inden for Råtræ