Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Stormen ”Pia” passerede med få skader i skovene

Stormen der passerede landet natten til i dag d. 22/12 lod skoven slippe uden voldsomme skader langt de fleste steder, så julefreden kan sænke sig til weekenden.  

Læs mere

Sommerskovning i løv og nål

Før i tiden stoppede al skovning i sommerferieperioden. Det har ændret sig, så der i dag foregår skovningsaktiviteter gennem hele sommeren. Har du opgaver der er afhængige af kørsel på marker kan de med fordel planlægges nu, der er rift om maskinerne når markerne er fri for afgrøder.

Læs mere

Ny forskning kan forlænge træets holdbarhed

Emil Thybring arbejder med at modificere træ. Det handler om at udvikle metoder til at gøre træ mere holdbart – uden giftig imprægnering. Forskningen har potentiale til at rykke arter som poppel og grandis op i superligaen for langtidsholdbart tømmer.

Læs mere

Tyvene forventer en kold vinter

Træ forsvinder fra skovene. Den nuværende krise har gjort, at det desværre er blevet lukrativt at stjæle træ til brænde.

Læs mere

Historien om Dinesen – et dansk kvalitetsprodukt i træ

Jels Savværk i Sønderjylland er blevet til den internationale virksomhed 'Dinesen' - en sjælden succeshistorie i dansk træindustri. Produktet er trægulve af douglas eller eg, efterspurgt af førende arkitekter i bl.a. England, USA og Japan. Og af en del danskere med sans for kvalitet. Flot produceret og dygtigt markedsført. Som de selv udtrykker det: Dinesen er ikke et produkt - det er en passion.

Læs mere

Ny podcast om træ

Træ.dk har lanceret en ny podcast om træ. I skrivende stund er to afsnit online.

Læs mere

Hvornår skal træet skoves

Hvornår er det økonomisk optimale tidspunkt at skove på?

Læs mere
Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Insektskader

I skovene lever tusindvis af forskellige insekter. De fleste betyder ikke noget for skovbrug og juletræsdyrkning. Nogle er oven i købet nyttige. Men nogle er faktisk skadelige – enkelte oven i købet meget skadelige.

Læs mere

Øget træforbrug er vigtig brik i grøn omstilling

Skovrådet har besluttet af drøfte, hvordan en bæredygtig produktion og anvendelse af træ via CO2-lagring kan bidrage positivt til den grønne omstilling.

Læs mere
Viser 9 af 61