Det er især på området friluftsliv, hvor man er med til at tage trykket af de private skove,samt på natursiden, hvor man har særlige forpligtelser. Og på Bornholm har man en ekstraopgave i at gøre øen til et attraktivt mål for turisterne. Her kommer bisonen ind i billedet.

I 2012 blev der i en indhegning på 200 ha i Almindingen på det centrale Bornholm udsat syv såkaldte visenter – det vil sige europæiske bisoner. En tyr og seks køer. Udsætningen er en del af et fem-årigt projekt, hvor man vil undersøge:

  1. Om man kan bidrage til at øge den samlede bestand af denne truede art
  2. Om bisoner kan forenes med traditionelt dansk skovbrug, og om de eventuelt kunne have en gavnlig økologisk funktion
  3. Om der kunne være et turistmæssigt potentiale i udsætningen.
bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #28

Læs andre artikler inden for Naturpleje