Husk fristen den 13. maj for at søge tilskud til skov med biodiversitetsformål

Ordningen kan især være interessant for allerede udpegede biodiversitetsarealer i forbindelse med en certificering eller andre ekstensivt drevne skovarealer som f.eks. egekrat.

Læs mere

Temaaften ved Skovdyrkerne Midt – Naturpleje for vildtet

Skovdyrkerne Midt afholdt i går aftes medlemsarrangement på Lille Ulvedal. Ejeren Einar Holmberg, Skytte Hans Brix og Skovfoged Simon Fabricius fremviste sammen ejendommen og de igangværende tiltag til gavn for vildtet og jagten.

Læs mere

Styrelse kortlægger natur i private skove

Miljøstyrelsen har screenet for særlig værdifuld skov – såkaldt paragraf 25-skov. Hvis styrelsen mener, at du har den type skov, modtager du et brev i e-Boks. Du vil få et besøg af en af styrelsens medarbejdere.

Læs mere
Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Insektskader

I skovene lever tusindvis af forskellige insekter. De fleste betyder ikke noget for skovbrug og juletræsdyrkning. Nogle er oven i købet nyttige. Men nogle er faktisk skadelige – enkelte oven i købet meget skadelige.

Læs mere
Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Hvad ved vi om kæmpe-bjørnekloen?

Udbredelsen i Danmark Kæmpe-bjørneklo kom til Danmark fra Kaukasus, hvorfra vi også har fået nordmansgrannen, omkring 1870. Planten er opbygget af 50-150 små-skærme og den kan blive op til fire meter høj. Den er som regel to-åring, men kan blive ældre. Stænglen kan være op til 10 cm tyk, er stivhåret og med røde pletter. […]

Læs mere

Kursus: Klædt på som ny skovejer – 13. december kl. 14-17

Er du ny skovejer eller ønsker du bare at vide lidt mere om jura, driftsformål, bæredygtighed og skovdrift eller jagt og herlighed, så er dette kursus måske noget for dig.

Læs mere

Kampagne skal bekæmpe ulovlige skilte

Der er for mange ulovlige skilte i skov og natur, mener Friluftsrådet, der nu lancerer kampagnen ”Gå nye veje - Stop skilteskoven”. Skovbrugsbranchen er uenig i metoden og opfordrer i stedet til dialog.

Læs mere

Husk at indberette udsat fuglevildt

Udsatte fugle skal indberettes senest en uge efter, de er sat ud. Husk indberetningen på virk.dk eller på Borger.dk.

Læs mere

Certificering sikrer bedre afregning

Linå Vesterskov har været PEFC-certificeret i 10 år. Certificeringen kræver ikke meget ekstra arbejde i dagligdagen. Tillægget på afregningsprisen er nu cirka en tyver pr. kubikmeter leveret råtræ.

Læs mere
Viser 9 af 87