Af journalist Einar Bo Thomsen, LandbrugsAvisen

»Det er jo det rene hjemmerøveri,« lyder det fra Arild Frederiksen om et brev fra SKAT. »For 17 år siden plantede jeg skov på al min jord. Lige fra dag ét har skoven været registreret som virksomhed med både cvr-nummer og revisor godkendt momsregnskab. Men pludselig får jeg et brev fra SKAT om, at min skov ikke længere er en virksomhed,« siger Arild Frederiksen fra Gestelev ved Ringe.

Konsekvensen er, at han ikke længere må trække hverken moms, ejendomsskat eller afskrivninger fra. For uden indtægter er skoven ikke en virksomhed, mener SKAT.

På den måde ligestiller SKAT skoven med en hobby, man har for sjov. Derfor skal Arild Frederiksen betale 44.000kr. ekstra i skat for de tre år 2010, 11 og 12. Samtidig meddeler SKAT, at han heller ikke fremover kan få fradrag for underskud.

SKAT kræver overskud

I brevet peger SKAT på, at Højesteret i en tidligere dom har vurderet, at underskud kan trækkes fra på et deltidslandbrug, hvis ejendommen anses for at være sædvanlig og forsvarlig og sigter mod at opnå et rimeligt driftsresultat. Men ikke, hvis »driften selv efter en længere årrække ikke vil kunne blive overskudsgivende«.

»Men det er jo en helt tosset begrundelse. En nyplantet skov giver store underskud de første år, men den kommer da til at give overskud med tiden,« siger Arild Frederiksen.

Skoven er plantet af Skovdyrkerne, og seniorkonsulent Per Christian Christensen fra Skovdyrkerne er enig i, at der de første mange år kun er udgifter i en ung skov:

»Arild Frederiksens skov er plantet i 1997 og 1998. Det er en ren løvskov, og over halvdelen af træerne er eg, som vokser langsomt. Skoven er plantet og passet helt efter forskrifterne, og indtægterne begynder så småt at komme nu i form af brændesalg,« siger Per Christensen.

Per Christensen skønner, at de første reelle indtægter kommer om 3-5 år i form af en udtynding til flis. Senere kommer indtægter ved salg af egepæle og kævler.

Arild Frederiksen har bundet jord for knap én mio. kr. i skoven. Desuden har han investeret næsten 300.000 kr. i projektering og plantning. Dertil kommer maskiner for over 200.000 kr. I alt har han brugt over 1,5 mio. kr. på de syv hektar. Dertil skal lægges udgifter til pasning. Alligevel betegner SKAT skoven som ’ikke erhvervsmæssig’ og dermed på lige fod med en hobby, hvor overskud skal beskattes, og underskud ikke må trækkes fra.

»Det er så, hvad jeg vil kalde en meget dyr hobby,« siger Arild Frederiksen. »Jeg kunne have valgt at forpagte jorden bort til en landmand og fået indtægter på den måde. Men i stedet valgte jeg at investere en formue og knokle i timevis for at passe skoven efter forskrifterne.«

Tinglyst som fredskov

Da skoven blev plantet, blev den tinglyst som fredskov. Arild Frederiksen må derfor ikke fælde den og drive landbrug igen. Det eneste, han kan gøre, er at anke SKATs afgørelse. Men udsigten til store sagsomkostninger holder ham indtil videre tilbage.

»I første omgang risikerer det at koste mig mange penge at anke SKATs afgørelse. Og hvis SKAT taber sagen, anker de den stensikkert til Landsskatteretten, og det vil koste mig yderligere. Så mange penge kan jeg ikke selv afsætte til at føre sagen,« siger Arild Frederiksen.

Havde han vidst, at den skattemæssige vurdering af skoven ville blive ændret, havde han ikke investeret de mange penge i skoven. »Det gør en stor økonomisk forskel, at man ikke kan trække moms, ejendomsskat og underskud fra,« siger Arild Frederiksen.

SKAT har ikke villet udtale sig om den konkrete sag.

Hvad gør du, hvis SKAT ikke anerkender din skovdrift som erhverv?

Skovdyrkerne er uenige i SKATs afgørelse i Arild Frederiksen-sagen, og vi håber at den bliver anket. Men hvad gør du, hvis SKAT ikke anerkender din skovdrift som erhverv?

Få udfærdiget en driftserklæring

Først og fremmest tager du fat i Skovdyrkerne. Din forening kan udfærdige en erklæring, der behandler de centrale spørgsmål vedrørende driften. Er denne fagmæssig korrekt og ‘sædvanlig for virksomheder af den pågældende art’? Og er skoven indrettet og drives den med det formål at give overskud på længere sigt?

Søg advokatbistand

Hvis dette er tilfældet, kan du overveje at søge advokatbistand. Landets største firma på skatteproces, advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, har tilbudt Skovdyrkernes medlemmer, at de uden beregning kan kontakte firmaet i en given skatte-, told-, moms eller afgiftssag med henblik på en vurdering af:

Firmaet har gennem årene ført en lang række af denne type sager. Man er en gruppe bestående af 16 specialister, der udelukkende beskæftiger sig med skat, told, moms og afgift med afdelinger i Århus, Vejle, Kolding, Roskilde og København.

Man kan i givet fald kontakte Torben Bagge (70 11 08 00 / 24 82 24 84 / @tvc.dk>tb@tvc.dk) eller Jørgen Frausing (33 18 61 55 / 40 89 69 32 / jfr@tvc.dk)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #33

Læs andre artikler inden for Skovpolitik