Småskovenes store betydning for biodiversiteten

Der diskuteres biodiversitet som aldrig før. Især biodiversiteten i skovene. Hvordan står det egentlig til med den? Og skal alle vore skove pludselig henligge urørte – upassede? Mange har meninger, men færre har viden. I artiklen skriver to anerkendte forskere om biodiversiteten og dens betydning og om, hvordan man kan tage hensyn til denne i almindelig skovdrift.

Læs mere

Juncker – en uvurderlig indsats for dansk løvtræ

Når træ er produceret i skoven, skal det sælges. Og helst til gode priser. Det sidste var et problem i mange år for vores løvtræ. De fine kævler har altid solgt godt, men hvordan få fornuftige penge ud af den store del af træet, som ikke var kævler? Det kom den innovative skovrider Juncker med et kreativt bud på i 1930 ́erne, hvor han opbyggede et savværk, der med ny teknologi tilførte de ukurante dele af løvtræet ny værdi. Det har ikke været uden problemer. Men savværket har netop kæmpet sig over sin sidste krise og ser nu frem til at skulle levere gulve til sportshallerne ved OL i Brasilien.

Læs mere

Hvorfor har vi stadig skov i Danmark?

Historikeren Thorkild Kjærgaard kommer i denne artikel med et overraskende bud på, hvorfor man fik stoppet nedgangen af det danske skovareal omkring år 1800, hvor man som bekendt var nede på 3-4 % skovdække. Den almindelige forklaring på, hvorfor ikke også det sidste skov forsvandt, bliver normalt tilskrevet kloge folk omkring kongen som Reventlow og Gram samt importerede tyske skovridere som von Langen og Brüel. Men Thorkild Kjærgaard har en helt anden, og meget mere prosaisk forklaring.

Læs mere

Skovbrug – fra forskning til praksis

Den løbende rådgivning ude hos vore medlemmer kommer ikke ud af den blå luft. Den viden, vi formidler til medlemmerne, bygger på mange års skovbrugsforskning. Skovdyrkerne har et løbende og tæt samarbejde med skovbrugsforskningen. Vi sidder blandt andet med i de rådgivende udvalg, hvor forskningsområderne prioriteres. Her taler vi især for den praksisrettede forskning, hvis resultater kan komme ejerne til gode på kort sigt. Herunder redegør Vivian Kvist Johannsen for, hvad man arbejder med for tiden.

Læs mere

Spis en måge

Langsomt er vi ved at genopdage tidligere tiders viden om og interesse for naturen som et spisekammer. Måske er det Noma, der har åbnet vore øjne. Eller er det de to gavtyve i Nak og æd? Skovdyrkeren har tidligere bragt artikler under overskriften Spis din skov, men her udvider statsgeolog Jens Morten Hansen perspektivet til at omfatte hele den danske natur – hvorunder han inddrager sin oldemors erfaringer fra Læsø.

Læs mere

Hvad skal vi plante i fremtidens skovbrug?

Når man planter træer, planlægger man 50-100 år frem. Men hvad hvis vi til den tid har et klima som det, vi kender fra Sydeuropa? Er det så stadig de samme arter, vi skal plante? Og hvis vi planter eg, skal frøkilden så være fra Danmark eller Frankrig? At skovbruget er langsigtet, taler for kontinuitet – men det taler også for forandring, når man tager kommende klimaændringer i betragtning. Det er derfor oplagt at spørge en forsker, der arbejder med disse spørgsmål: Hvad skal vi plante i fremtidens skovbrug?

Læs mere