Forrige år udgav Skovdyrkerne en Håndbog i Skovrejsning. Den handlede primært om, hvordan man optimerer produktionen i de nye skove, og hvordan man undgår de almindelige fejl, som vi har set bliver begået igen og igen. Den blev skrevet af Christian Nørgård Nielsen i samarbejde med undertegnede.

Det er vigtigt, hvordan de nye skove bliver anlagt rent produktionsmæssigt. Dels for at etableringen bliver så hensigtsmæssig som muligt, og dels for at den senere drift bliver rationel og billig, og at den kommer til at give de indtægter, som de fleste ejere (og skattevæsenet) sætter pris på.

Men vi ved naturligvis godt, at det oftest er andre ting end den fysiske produktion, som de fleste skovrejsere drømmer om. Derfor så vi sammen med Christian Nørgård Nielsen behovet for en bog, der tog hånd om de øvrige – de `bløde´ – aspekter af skovrejsningen. Denne bog foreligger nu.

Skovdyrkerne har hjulpet med at skaffe finansiering og har været medspiller undervejs, men forfatteren har uden vor indblanding stået for disponering og for indhold. På grund af sit store engagement og de muligheder, som gavmilde sponsorer gav, kunne Christian Nørgård Nielsen skrive bogen langt bredere og grundigere, end det oprindeligt var tænkt.

Det er blevet en egentlig håndbog i udvikling og pleje af naturværdierne på ejendommene. Og for at sikre at bogen kom til at indeholde den nyeste viden, er der i alle afsnit inddraget de førende specialister på området.

En tung bog – med megen viden

Bogen er på mere end 500 sider, og den indeholder ud over det praktiske også en del teoretisk stof – mest henvendt til biologer, landskabsarkitekter og planlæggere. Det kan man jo gå let henover. Men de fleste interesserede skovejere vil kunne finde masser af relevant og praktisk viden i bogen.

Der er således mere end 100 sider om vandet i landskabet, herunder 20 sider med tips om anlæg af damme og småsøer. Der er mere end 50 sider om skovrejsning og skovpasning optimeret med henblik på vildtpleje og jagtudøvelse. Og der er et stort afsnit om opbygningen af skovbryn samt et afsnit om, hvad man skal holde sig for øje, når man etablerer veje og stier.

Men først og fremmest udmærker bogen sig ved sine mange illustrative billeder. Der er mere end 625 billeder i bogen – alle med en god forklarende tekst.

Christian Nørgård Nielsen har en baggrund som forsker i mere end 25 år ved danske, tyske og engelske universiteter. Denne baggrund kombinerer han med en jordbunden indstilling og en del praktisk erfaring fra konkret skovrejsning og skovpasning i det jyske.

Christian Nørgård Nielsen: Landskabets skjulte muligheder. Håndbog i udvikling af skov-, natur- og herlighedsværdier. Skovbykon og Skovdyrkerne 2016. Bogen kan købes på Skovdyrkernes webshop for 450 kroner + moms og forsendelse.

Af Per Hilbert

By: Per Hilbert

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #41

Læs andre artikler inden for Råtræ