Natura 2000 – set fra en skovfogeds perspektiv

Skovdyrkeren har været på besøg hos en af de skovfogeder, der er velsignet med rigtig meget Natura 2000-skov, for at høre om hvordan det fungerer i praksis. Vi besøgte skovfoged Jesper Nørgaard, der blandt andet har ansvar for de fleste skove ned til Vejle Fjord. Den korte konklusion er, at den ordning, som vi til en start fik at vide, ikke ville betyde noget for driften, har udviklet sig til en meget besværlig sag i det daglige – både for skovejerne og for skovfogederne.

Læs mere

Økologiske juletræer – ikke så nemt

I fødevarebranchen er begrebet økologi blevet et magtfuldt brand. Der er ikke mange børnefamilier i dette land, der ikke foretrækker fødevarer med det røde Ø-mærke. Og for tiden er der en rigtig god økonomi i produktion af flere økologiske produkter, blandt andet økologiske slagtesvin.

Læs mere

Èn dag tilbage

Hvis du fik at vide at du havde én dag tilbage, hvad ville du så gøre? Når de to berømte rappere Nik og Jay synger om det, ville de hæve lidt penge på firmakontoen, købe en bil med 24 tommer alufælge og køre ud mod vandet. Firmakonto eller ej, så ville min sidste dag ikke gå med at køre rundt i en bil, for det ville naturligvis være en dag på jagt. Men hvad kan man egentlig gøre jagtmæssigt på kun en enkelt dag?

Læs mere

Natura 2000 i Skoven

Godt 10 % af det danske skovareal er udpeget som Natura 2000-områder – og dermed pålagt en forøget naturbeskyttelse. Som skovejer er det i første omgang væsentligt at vide, om skoven er omfattet af Natura 2000. Og hvis skoven ligger i et Natura 2000-område, er det vigtigt at være bekendt med pligten til at anmelde en række driftstiltag.

Læs mere

Om føje tid er der bævere i ethvert vandløb i Danmark

I oktober 1999 blev der udsat 18 bævere i Klosterheden Statsskovdistrikt i Vestjylland. Der er senere også udsat bævere i Gribskov-området på Sjælland. Udsætningerne er lykkedes over al forventning, og bæverne er nu langsomt på vej til at brede sig til de fleste vandløb i landet. Men flere skovejere og landmænd langs vandløbene er bekymrede – nogle har endog taget fat i deres sagfører. For hvem betaler, når selv store træer fældes af de nye indvandrere, og når dræn stoppes og marker oversvømmes?

Læs mere