To af Frejlev Skovs omkring 30 parcelejere blev berørt af den restaurering af skovens gravhøje, der blev sat i værk i 2011 med en bevilling på fem mio. kr. fra A.P. Møller Fonden.

I alt tog det fem år at restaurere og rydde op omkring de fem gravhøje, der var udvalgt til at nyde godt af donationen. Og resultatet er til at få øje på.

”Jeg synes, at det er blevet rigtig flot. Samtidig har hele forløbet med at sætte gravhøjene i stand og gøre dem præsentable og indbydende for skovens gæster været meget positivt”, siger skovfoged Jens Rasmussen, Skovdyrkerne.

Som en del af restaureringen blev der sat nye sten i gravhøjene. Nye sten er mærket af med søm med bogstaverne KS for Kulturstyrelsen og et årstal, der her er 2012.

Lokalt var det kommunen, der havde ansvaret for den overordnede styring af projektet og den direkte kontakt til Kulturarvsstyrelsen, der stod som ansøger og modtager af pengene fra A.P. Møller Fonden. Gennem hele processen har det været Jens Rasmussens rolle at stå for al kontakten mellem de berørte skovejere og de involverede fra kommunen.

”Som skovfoged har jeg været inde over alle de skovbrugsmæssige aspekter, og jeg taget de nødvendige beslutninger om eksempelvis fældning, udkørsel og valg af fagligt kompetente entreprenører til at udføre arbejdet”.

Blandt andet var det vigtigt at sikre, at der ikke var nogle af skovejernes værdier, der gik tabt. Samtidig måtte arbejdet i skoven heller ikke medføre skader på fortidsminderne, der er fredede og derfor ikke må ændres eller flyttes så meget som en enkelt lille millimeter.

For skovejerne har projektet ifølge Jens Rasmussen kun være positivt

”Generelt har vi gjort det, at vi fjernede alle buske og træer i en afstand på mellem 10 og 15 meter rundt om gravhøjene. Det arbejde blev betalt af fondspengene uden udgifter for skovejerne. På den måde fik skovejerne fældet træerne gratis og fik indtægten ved salget af det skovede træ bagefter”, fortæller Jens Rasmusen.

Som et ekstra plus blev der også uden omkostninger for skovejerne anlagt faste skovveje til at køre med de store maskiner, der skulle bruges ved restaureringen af den ene gravhøj.

”Ved den ene gravhøj havde vi en pænt stor udfordring. For inde på selve gravhøjen stod der nogle bøgetræer med en diameter på knap en meter, og som var over 30 meter høje. Der havde vi en specialkran til at holde træerne fast oppefra, så de ikke splittede gravhøjen ad, når de blev fældet”, fortæller Jens Rasmussen.

Bondestenalderen Bondestenalderen - eller den yngre stenalder - var den tid, hvor mennesket begyndte at opdyrke jorden, fra cirka år 4.000-1.700 før vor tidsregning. I bondestenalderen blev der gradvist etableret faste bopladser eller små landsbyer, og men

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #52

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning