Hurra ! Der er blomster i bøgene i år.

Nu kan vi se hanblomster under bøgene, se foto (hvor blomsterne er landet på en tax). Bøgene blomstrer med 3-5 års mellemrum, og det er altså i år det sker. Det kan vi udnytte til en naturnær og billig foryngelse af vore bøgebevoksninger. Proceduren er simpel: Kig i skovbunden, de små hanblomster er nemme at […]

Læs mere

Ny video om risikotræer i Skanderborg Dyrehave

Tag med skovfoged Kai Boisen på den årlige rundtur i Skanderborg Dyrehave, hvor han leder efter risikotræer og gør status over skaderne fra vinterens storme.

Læs mere

Sommerskovning i løv og nål

Før i tiden stoppede al skovning i sommerferieperioden. Det har ændret sig, så der i dag foregår skovningsaktiviteter gennem hele sommeren. Har du opgaver der er afhængige af kørsel på marker kan de med fordel planlægges nu, der er rift om maskinerne når markerne er fri for afgrøder.

Læs mere

Enkle tiltag kan reducere tørkeskader

Tørken rammer nye skovrejsninger og unge kulturer hårdt. Samtidig risikerer tørken at medføre opformering af biller i nåleskovene. Men med enkle tiltag kan du som skovejer reducere tørkens konsekvenser.

Læs mere

Mette Frederiksen besøgte Skovdyrkerne

Statsminister Mette Frederiksen besøgte skovbrugets stand på Naturmødet.

Læs mere

Sitkalus – Kulden kan være med til at hjælpe sitkagranerne.

Den 1-2 mm lille grønne bladlus med de karakteristiske røde øjne har de senere år stået for afløvning af de ældre nåleårgange på sitkagraner. Men vinterkulden gør et godt indhug i bestanden.

Læs mere
Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Svampeskader

Hvad er asketoptørre? Asketoptørre blev først observeret i Polen og Baltikum i 1990’erne. Den har været i Sverige, Tyskland og Danmark siden 2002. I dag har den spredt sig mod vest og er konstateret i de fleste europæiske lande. Sygdommen skyldes svampen Chalara fraxinea, der angriber unge skud og dræber barken. På angrebne træer ses visne […]

Læs mere

Naturnær Skovdrift

Ved naturnær skovdrift forstås en skovdrift, hvor der anvendes træarter, der passer til den enkelte lokalitet og hvor der anvendes driftsformer, der sikrer skovklimaet og jordbundstilstanden. Naturnær skovdrift bygger på skovens naturlige processer, hvilket bl.a. indebærer anvendelse af selvforyngelser.

Læs mere
Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Proveniens – hvad er det?

Skovtræers gener og de tilhørende egenskaber kan i ret høj grad flyttes med fra moderbevoksningen, hvor frøet er høstet, til den nye skov. Derfor er der i Danmark udført et stort og godt arbejde med at identificere særligt godt plantemateriale, det vil sige særligt egnede provenienser.

Læs mere
Viser 9 af 206