Tekst og fotos: Jens Mathiasen

Etablering af den første skovdyrkerforening i Bosnien. Det er en af de sejre, som Danish Forestry Extension (DFE) opnåede i 2018.

– Det lykkedes for DFE at etablere landets første kantonale skovdyrkerforening i Bosnien. Det skete i samarbejde med den lokale partner Forestry Enviromental Action (fea). Den stiftende generalforsamling i Bosnien blev afholdt i oktober 2018, fremgår det af DFE’s beretning for 2018. DFE er Skovdyrkernes internationale afdeling.

Skovdyrkerne og Danish Forestry Extension anser foreningsdannelse som et vigtigt instrument til at påvirke myndighederne til at forbedre det private skovbrugs rammevilkår og til at højne vidensniveauet omkring ansvarlig skovdrift.

I beretningen uddyber direktør Flemming Sehested, at den nye bosniske forening i sin korte levetid allerede har nået at høste anerkendelse hos de lokale myndigheder.

Skovdyrkernes internationale afdeling, Danish Forestry Extension (DFE), afviklede generalforsamling i lokalerne i Ry for nyligt. DFE er ejet af de fem skovdyrkerforeninger. Foto: Jens Mathiasen

Betydelige ressourcer

Direktøren forklarer, at DFE i 2018 har gennemført en omfattende analyse af den private skovbrugssektor i Bosnien, hvor omkring 20 procent af skovarealet er ejet af private – fortrinsvis små ejendomme.

– Nogle af hovedkonklusionerne i analysen er, at private ejere besidder betydelige skovressourcer, som – hvis de udnyttes korrekt – kan bidrage betydeligt til den lokale økonomi. De private ejere er ligeledes vigtige aktører til at sikre beskyttelse af vigtig biodiversitet og kulturhistoriske værdier, oplyser han.

Beretningen for 2018 kommer også omkring DFE’s mange øvrige aktiviteter i en række lande verden over. Eksempelvis arbejder DFE med et klimaprojekt i Nepal, og der er projekter i asiatiske og afrikanske lande som blandt andre Vietnam, Uganda og Mali.

Stabil økonomi

Økonomisk set har året udviklet sig fornuftigt. Regnskabet viser et overskud efter skat på 328.000 kroner. Det er opnået på baggrund af en omsætning på 8,9 millioner kroner.

Resultatet er højere end det oprindeligt budgetterede, og bestyrelsen anser årets resultat som acceptabelt. Ifølge direktør Flemming Sehested skal den øgede indtægt ses i lyset af, at første fase af et projekt skulle afsluttes tidligere end kontraktligt aftalt.

– Derfor valgte DFE i samarbejde med sine partnerorganisationer at øge kadencen for programaktiviteterne for at komme i mål med det planlagte på kortere tid, oplyser han.

DFE er ejet 100 procent af de fem skovdyrkerforeninger, og generalforsamlingen blev afholdt 20. maj i Ry.

Skovdyrkerne.dk bragte den 22. maj en nyhed om generalforsamlingen. Nyheden indeholder link til Danish Forestry Extensions 2018-beretning i sin helhed.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #61

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning