Tekst og foto: Jens Mathiasen

Skovfoged Mikael Holmgaard-Grejsen kan om kort tid fejre femten års ansættelse i Slagelse Kommune.

Han er uddannet skov- og landskabsingeniør. Modsat mange af sine studiekammerater har han aldrig drømt om en stilling i det private skovbrug.

– Jeg er nok lidt anderledes end mange af mine studievenner. Jeg drømmer ikke om grønne bukser, riffel over skulderen og ansvar for en stor privat skovpart, siger han.

– Faktisk ville det private skovbrug nok være lidt for ensomt og for konservativt til mig, tilføjer skovfogeden.

Glad for kolleger

Mikael Holmgaard-Grejsen blev færdiguddannet i 2005 og fik samme år ansættelse ved Slagelse Kommune. De første ni år var han driftsleder for de grønne folk. De næste fem-seks år var han planlægger for blandt andet kommunens skove.

Han har aldrig fortrudt det karrierevalg. I dag nyder han fortsat at være en del af en større organisation.

– Ved kommunen har jeg mange kolleger. Jeg skal hele tiden være skarp for at få tingene til at køre. Nye projekter og tiltag skal godkendes i det politiske system. Selvom det kan virke tungt og langsommeligt, så er det også udfordrende, siger han.

Udfordrende system

Han forklarer, at en vigtig del af arbejdet består i at fremlægge løsningsforslag for politikerne, sådan at de er klædt bedst muligt på som beslutningstagere.

– Jeg plejer at sige, at skovbruget i kommunen er forvaltningsdrevet – og politisk besluttet. For politikerne er jo ikke fagfolk. Vi skal derimod klæde dem på, siger han.

Han lægger ikke skjul på, at systemet kan være tungt at agere i.

– Det er til tider tungt. Min chef kan lægge sager videre op til hans chef, som igen kan lægge sager op til politiske udvalg. Nogle gange skal tingene videre til byrådet. Der er mange led, og det kan virke langsommeligt, siger han.

På positivsiden sætter han pris på, at der er masser af kontakt til kolleger, politikere og interesseorganisationer.

– Jeg skal hele tiden opretholde en bred kontaktflade. Samtidig ligger der også en udfordring i at sikre, at vi som kommune og som myndighed overholder alle regler til punkt og prikke, forklarer skovfogeden.

Fra Jylland til Sjælland

Privat bor Mikael Holmgaard-Grejsen på en landejendom ved Bisserup på Sjælland sammen med sin kone og tre børn.

Han er oprindelig sønderjyde.

– Men jeg mødte min kone på Skovskolen. Hun var sjællænder, og da jeg var i praktik i Slagelse og blev tilbudt ansættelse, var det oplagt, at vi bosatte os på Sjælland. Så du kan sige, jeg er blevet sjællænder her i mit voksne liv, siger Mikael Holmgaard-Grejsen.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #61

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning