Tekst og fotos: Jens Mathiasen

Klodens tunge trafik skal køre på træ.

Sådan lyder visionen fra den danske iværksættervirksomhed Steeper Energy.

Virksomheden har base i Aalborg. Siden 2011 har to grundlæggere og en række ansatte knoklet for at udvikle en teknologi, som kan gøre verdens fly, lastbiler og skibe til klimadukse.

– Vi vil gøre verdens tunge trafik klimavenlig. Det kan vi gøre med vores teknologi, som effektivt omdanner træ til flydende brændstof. Outputtet er en råolie, som vi raffinerer. Vores grønne diesel kan anvendes på eksisterende dieselmotorer uden behov for modifikationer af nogen art, fortæller Steen Iversen.

Han er medindehaver af virksomheden, som han i 2011 grundlagde sammen med en canadisk partner.

Anlægget kan producere brændstof af alle træarter. Som det første led i processen findeles træet, og det blandes med vand.

Meget effektiv teknik

I dag findes der andre teknikker, der kan producere grønt flydende brændstof. Det er eksempelvis bioætanol.

Den helt store forskel er ifølge Steen Iversen, at Steeper Energys metode er langt mere effektiv.

– Når vi sender en energi-enhed ind i træ, får vi cirka 86 procent af energien ud i form af flydende grønt brændstof. Det langt mere effektivt end eksempelvis bioætanol, der typisk ligger omkring 40-45 procents energiudnyttelse.

– Omsætter du regnestykket til kilo, betyder det, at for hvert ton træ, der kommer ind i vores anlæg, kommer der cirka 400 kilo flydende brændstof ud i den anden ende, siger Steen Iversen.

Råolien bliver raffineret til en række forskellige produkter som benzin og diesel med flere.

Olier frigives ved enormt tryk

Hemmeligheden i Steeper Energys teknologi er, at træstoffet udsættes for et enormt tryk på 300 bar. Det frigiver de eftertragtede olier.

– Vi sender allerførst træet igennem en hammer-mølle og neddeler det til ganske lille partikelstørrelse. Derefter blandes det med vand, og træmassen udsættes for enormt tryk. Det høje tryk frigiver de oliestoffer, som vi ønsker at anvende. Vi raffinerer råolien, og dermed får vi produkter som benzin og diesel med flere, siger Steen Iversen.

Han forsikrer, at Steeper Energys teknologi er meget klimavenlig.

– Vores råmateriale er træ, som er CO2-neutralt. Du kan sige, at vi er 86 procent CO2-neutrale, fordi vi for hver 100 energienheder i træ får 86 ud i form af flydende grønt brændstof, siger Steen Iversen.

Pumpen på billedet sætter træmassen under voldsomt højt tryk. Ved det høje tryk udskilles olien, som senere raffineres til blandt andet biodiesel og biobenzin.

Store aktører investerer millioner

Steeper Energy har været i gang i cirka otte år. Virksomheden har et testanlæg på Aalborg Universitet og samarbejder med universitetet.

De to grundlæggere Steen Iversen og Perry Toms har altid troet på, at deres teknologi har enorme perspektiver.

Det samme gør store aktører i energibranchen.

– En af vores milepæle har været at få bygget et fuldskala-demonstrationsanlæg. Det lykkedes i 201X, da vi indgik et samarbejde med norske Statkraft og svenske Södra. De to virksomheder er gået sammen om at bygge det første demonstrationsanlæg i verden. Prisen er 400 millioner kroner, og anlægget kommer til at være køreklar i år 20XX, siger Steen Iversen.

Han forklarer, at det er nordmændene, som bygger og driver anlægget.

– De får en licens til at producere olie ved hjælp af vores teknologi, forklarer Steen Iversen.

Han glæder sig over, at branchens helt store aktører tror på ideen.

– For mig og min samarbejdspartner viser det, at vores teknologi er unik. Ellers kunne vi ikke tiltrække så store investeringer, lyder vurderingen.

De to grundlæggere ejer i dag ejer 45 procent af Steeper Energy. Den resterende andel af solgt til en canadisk investor, som ligesom de to norske virksomheder ser stort potentiale i teknologien.

Steeper Energy har siden 2011 arbejdet tæt sammen med Aalborg Universitet. Virksomhedens testanlæg er opstillet i containere på universitetets grund.

Ny afsætningsmulighed for flis

Hvis Steeper Energy får succes, betyder det, at skovejere får endnu en afsætningskanal.

– Vi kommer i markedet, og vi skal bruge betydelige mængder af træ til vores anlæg. Det betyder, at vi kommer til at købe flis og affaldstræ fra skovejere og savværker. På den måde får skovejerne en ekstra afsætningsmulighed, og konkurrencen om skovejernes produkter vil blive skærpet, siger Steen Iversen.

Der skal bruges store mængder træ og flis i anlæggene.

– Vores kommercielle fuldskalaanlæg får en produktion på minimum 2000 tønder råolie dagligt. Det betyder, at vi skal bruge i omegnen af XXXX ton flis og træaffald dagligt for at opretholde produktionen. Med andre ord er det altså betydelige mængder, som vores anlæg kommer til at aftage, siger Steen Iversen.

Han uddyber, at træart og vandindhold er underordnet.

– Vi har kørt tests med alt lige fra bark til våd pileflis og diverse nåletræsarter. Der er ikke nogen særlig forskel i produktionen. Nogle arter leverer en lidt større restmængde i form af aske. Men ikke noget der har særlig stor betydning, siger han og tilføjer, at der tilsættes vand i processen. Derfor er nyskovet træ meget anvendeligt.

Steeper Energy afprøver og udvikler teknologien på et testanlæg i Aalborg. Her er der tilknyttet en række medarbejdere.

Erfaren iværksætter i spidsen

Steen Iversen er i dag 55 år. Han er fortsat medindehaver og chef for den tekniske udvikling i virksomheden. Han er uddannet kemiingeniør og har derudover en ph.d.-grad.

CV’et viser mangeårig erfaring med energiteknologier og grøn genanvendelse.

– Syv gange tidligere har jeg været med til at udvikle en idé til et produkt og bære det frem på markedet. Jeg nyder udfordringen med at få noget til at virke, som ingen tidligere er lykkedes med, siger Steen Iversen.

Steeper Energy har gennempatenteret teknologien. Her har Steen Iversen brugt sin mangeårige erfaring.

– Vi har brugt omkring 3,5 millioner kroner på patenter, og vi er fortsat i gang. Det er dyrt, men det er en nødvendighed for at sikre vores rettigheder på den lange bane, siger han.

Han slår samtidig fast, at Steeper Energy er hans sidste startup.

– Det er helt sikkert sidste gang. Perspektiverne og mulighederne i Steeper Energy er så enorme, at der vil blive ved med at være udviklingsmuligheder i det i årevis, siger han.

Ti anlæg i drift om ti år

Visionerne hos den dansk-canadiske iværksættervirksomhed er tårnhøje.

– Vores 2030-plan er, at vi har ti kommercielle anlæg i gang fordelt ud over hele verden, siger han.

Med det første fuldskala-anlæg på vej i Norge og en projektpris pr. kommercielt anlæg i omegnen af 1,5 milliarder kroner, kan det synes som noget af en vision. Men det kommer til at ske, forsikrer han.

– De ti anlæg er allerede tegnet – og via vores netværk har vi kontakt til investorer, som er villige til at realisere projekterne, siget Steen Iversen.

Det næste vigtige skridt er, at det norske fuldskala-anlæg kommer til at køre godt.

– Når vi har bevist at teknologien fungerer i fuldskala i Norge, er næste step at sætte gang i realiseringen af de første kommercielle anlæg, siger Steen Iversen.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #61

Læs andre artikler inden for Råtræ