Nu skal poppelbevoksninger ikke længere skæres ned efter 10 år, men kan blive stående frem til deres 20. sæson.

Det fremgår af vejledningen om grundbetaling 2020.

Konkret betyder det, at poppellavskov, der er etableret eller senest stævnet i 2011, nu kan blive stående til og med 2030. Tilplantningsåret tæller med i beregningen af de 20 år.

Efter de tidligere regler skulle poppelbevoksningen have været stævnet senest i år i 2020.

Skovdyrkerne glæder sig over ændringen i vejledningen. Det skyldes, at poppel topper tilvæksten i perioden fra år 10- 20, så nu kan der altså blive lagt ’flæsk’ på træerne. Måske kan der endda produceres cellulosetræ til papir eller emballagetræ til paller, når poplerne høstes.

Herved lagres en del af den optagne CO2, frem for at blive brændt af med det samme.

Poppel på cirka 20 år med  underskov af bøg. Det er nu  også muligt at indplante op til  400 planter pr. hektar af en  anden træart af end poppel.  Foto: Jens Mathiesen

Optag af CO2

Der er ikke lavet specifikke undersøgelser af CO2-optaget i poppel i 20-årig omdrift. Dog er det interessant at skele til det sagsnotat ”Kulstofbinding ved skovrejsning” som en række forskere ved Københavns Universitet udgav i efteråret 2019.

Deres konklusioner vedr. skovrejsning på landbrugsjord, omfatter til dels også poppelbevoksninger med indblanding af eg.

Tilvæksten og herved CO2-optaget vil være afhængig af hovedfaktorerne hvor, hvordan og hvornår.

Hvor står bevoksningen – altså jordbunden og lokale vækstvilkår. Hvordan – hvilke poppel-kloner planter man, og er der succes med etableringen. Hvornår – bevoksningens alder er afgørende for den årlige tilvækst og hermed CO2-binding.

En poppelbevoksning på en hektar på en god lokalitet kan i snit binde cirka 11 ton eq CO2 pr. år og i den efterfølgende periode 10-20 år vil bevoksningen herefter binde 27 ton eq CO2 om året. Tilsvarende kan arealer med lav bonitet binde 8 og 24 ton eq CO2.

Etablering af poppel på landbrugsarealer  - Anbefaling til praksis

Øget optag

Ved at flytte omdriften fra 10 til 20 år vil CO2-bindingen og tilvæksten blive forøget med en faktor to til tre i en 10-årig periode.

En arbejdsgruppe i Skovdyrkerne har i forbindelse med et projekt om Skovlandbrug været i dialog med Landbrugsstyrelsen om de åbenlyse gevinster, der ville være ved at forlænge omdriften på poppel på landbrugsjord. Det er fantastisk, at ændringen nu er gennemført. Det er sund fornuft både for lodsejerens bundlinje og for klimaet.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #66

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning