Arealer med juletræer og pyntegrønt er omfattet af ordningen.Ejendomme over 25 ha skal indberette elektronisk.Ejendomme under 25 ha kan indberette på papirform frem til planperioden 2014/2015.

Sprøjtejournal skal føres for planperioden fra 1. august til 31. juli. Den efterfølgende indberetning af sprøjtejournalen kan foretages i perioden fra 1. oktober frem til 31. marts.

Krav til indberetning

Den lovpligtige indberetning omfatter CVR-nr. på ejer eller bruger. Om der har været anvendt plantebeskyttelsesmidler i perioden. Hvis ja, angives oplysninger om det samlede forbrug af plantebeskyttelsesmidler opgjort på afgrødeniveau.

Krav til sprøjtejournal

Der er ingen krav til sprøjtejournalens udformning. Det kan være en notesblok, et regneark, eller en offentligt tilgængelig løsning på internettet. Blot skal journalen være tilgængelig på ejendommen. Følgende informationer skal registreres:

• Arealet/marken

• Størrelsen på arealet

• Afgrøden på arealet

• Sprøjtemidlets handelsnavn

• Dosering i kg/ha eller L/ha

• Dato for udbringning

Sådan gør du

Foretager du selv sprøjtning kan du ajourføre informationerne i din sprøjtejournal til senere indberetning. Senest syv dage efter der er sprøjtet skal det fremgå i journalen. Journalen skal opbevares i 5 år.

Indberetningen foretages via de offentlige tilgængelige løsninger på www.landbrugsindberetning.dk eller www.virk.dk, hvor du som ejer har mulighed for både at føre journal og foretage indberetningen på elektronisk form.

Udfører skovdyrkerne sprøjteopgaven for dig, sørger vi for at du modtager de fyldestgørende informationer til journalen. Mod betaling kan skovdyrkerne også lave din indberetning. Dette kræver blot at vi har dit CVR-nr. og gyldig adgangskode til //www.landbrugsindberetning.dk>www.landbrugsindberetning.dk. Kontakt din lokale skovfoged og hør nærmere.

By: Rasmus Fejer Nielsen

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #07

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning