– Danmark har i mange år været i en situation, hvor mange sten- og jorddiger ikke er retvisende registeret. Derfor sætter jeg nu gang i et arbejde med at lave et forbedret kortgrundlag. Formålet er at give et bedre overblik over beskyttede sten- og jorddiger i Danmark, siger kulturminister Joy Mogensen i en pressemeddelelse fra ministeriet.

Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet skal indgå i et samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for at finde en teknisk løsning til at registrere beskyttede sten- og jorddiger med udgangspunkt i eksisterende offentlige data.

Der er i Danmark i dag cirka 34.000 kilometer registrerede sten- og jorddiger. Sten- og jorddigerne fortæller historien om Danmarks inddeling i sogne, landsby- og herregårdsejerlav, om driften i marken og om beskatnings- og ejerforhold gennem 2000 år. Digerne er også levesteder og spredningsveje for planter og dyr.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #72

Læs andre artikler inden for For Skovejeren