Tekst og foto: Jens Mathiasen

Før jul blev regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet enige om en natur- og biodiversitetspakke.

Aftalen afsætter samlet 888 millioner kroner i perioden 2021-2024 til at forbedre natur og biodiversitet i Danmark. Den konkrete udmøntning aftales senere, men regeringen vurderer, at det nu er muligt at opnå 75.000 hektar urørt skov.

Den melding får Dansk Skovforening til at efterlyse andre biodiversitets-værktøjer end urørt skov.

– Urørt skov er en løsning, som koster mange penge. Selvom det ikke fremgår af aftalen om regeringen planlægger at indgå nye aftaler med private ejere om at udlægge arealer, så indikerer det afsatte beløb, at det primært vil blive statens skovarealer, der skal lægges urørt, lyder det fra Dansk Skovforening, som er brancheforening for skovbruget. Foreningen varetager Skovdyrkernes politiske interesser.

Foreningen anbefaler en mere omkostningseffektiv udvælgelse af de private arealer til biodiversitet.

– Vores forslag er at anvende en ny betalingsmodel. Dansk Skovforening har sammen med Københavns Universitet testet en ny og omvendt auktionsmodel. Vi håber, regeringen vil gøre brug af de gode erfaringer, vi har indhentet, lyder det.

Mere produktion på øvrige arealer

Med pakkens løfte om 75.000 hektar urørt skov er det vigtigt, at der sikres produktion i eksisterende skove.

– Med mere urørt skov stiger behovet for at øge bæredygtig produktion af træ i de eksisterende skove og gennem skovrejsning. Vi forventer samtidig, at regeringen vil lave en plan for, hvordan bæredygtig produktion af træ til den grønneomstilling kan øges i de eksisterende skove og gennem skovrejsning, lyder det fra Skovforeningen.

En barriere for udlæg af mere urørt skov på private arealer findes i skattelovgivningen. Ved næste offentlige vurdering fastlåser ejendomsvurderingsloven skatteteknisk arealanvendelsen. Det betyder, at ejere fastholdes i en for høj jordskattebetaling, når arealer udlægges til naturformål.

– Det misforhold kan regeringen hurtigt få på plads ved at ændre i den justering af ejendomsvurderingsloven, der behandles i Folketinget, oplyser Dansk Skovforening.

Natur- og biodiversitetspakken ● I natur- og biodiversitetspakken er der afsat 888 millioner kroner til udlæg af urørt skov, etablering af nye naturnationalparker og udarbejdelse af en strategi for forvaltning af truede arter. ● For de afsatte midler vil d

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #72

Læs andre artikler inden for Biodiversitet