Skovdyrkerne leverer samlet plus for regnskabsåret 2019/2020.

Samtidig er omsætningen fortsat over en halv milliard kroner. Det fremgår af Skovdyrkernes årsberetning 2019/2020. Resultatet er opnået i et år, hvor corona har gjort det svært at drive virksomhed i mange brancher. Men Skovdyrkernes services har været efterspurgte under hele den første bølge.

-Første corona-bølge fik reelt ingen konsekvenser for Skovdyrkerne – nærmest tværtimod. Over hele landet var der stor efterspørgsel efter vores rådgivning. Det kastede efterfølgende også mange entrepriser og handler med råtræ af sig, fremgår det af beretningen.

Tre gange plus

Årets resultater falder i to kategorier.

Vest, Syd og Øerne kommer ud med plusser på mellem 0,9 og 1,5 millioner kroner. Det svarer til cirka 1,2 millioner kroner i gennemsnit efter skat.

Nord-Øst og Midt lander negative resultater på henholdsvist 0,9 og 1,2 millioner kroner efter skat. I begge foreninger er årsagerne kortlagt og analyseret. Der er lagt klare strategier for at komme tilbage i plus.

Danske savværker har efterspurgt råtræ til trods for coronaudfordringerne. Her er det et billede fra Nørlund Savværk i Himmerland, som aftager træ fra Skovdyrkerne.

Årsagerne er kortlagt

I Nord-Øst er man i gang med en turn around-proces, som blev startet op i efteråret 2018. Der kom nye kræfter i bestyrelsen og ny skovrider. Nu har man skåret virksomheden til og sat holdet til en fremtidig positiv udvikling.

Det har medført ekstraordinære omkostninger i 2019/2020 hvor to skovfogeder er opsagt.

– Der er realiseret tab på nogle ældre og fejlslagne projekter. Endelig har et udfordrende vejrlig med vådt føre i skovene og en mild fyringssæson påvirket skovningsaktiviteten og salg af flis til varmeværkerne. Foreningens indtjening er nu stabiliseret, men slår først igennem i 2020/2021, lyder det i beretningen.

I Midt har det dårlige vejr i vinterhalvåret også spillet en stor negativ rolle. I tre vintermåneder har man stort set ikke kunne færdes i skovene på grund af det våde føre. Hertil kom, at både juletræerne og klippegrøntsforretningen gav foreningen tab i sæson-2019.

– Det er vigtigt at slå fast, at både Nord-Øst og i Midt er kommet godt fra land i det nye driftsår. Organisationerne er trimmede og har knivskarpt fokus på indtjeningsmarginerne og projekt- og risikostyring. Derfor er der stor tro på en fremtid med økonomiske resultater på den tilstrækkeligt sikre side, fremhæves det.

Tre gange stabilitet

Vest, Syd og Øerne udviser solide positive resultater. Men man er ikke kommet let til dem. Vejrliget og vanskelige afsætningsvilkår for juletræerne har udfordret.

Syd realiserer et resultat på knap 1,5 millioner kroner, hvilket er cirka en million kroner bedre end budgetteret. Alle forretningsområder har udviklet sig positivt.

Vest leverer med et resultat på 0,9 millioner kroner også over budget og fortsætter den ubrudte række af positive resultater. Resultatet afspejler en god og sund drift, der skaber rum for en avancestruktur, hvor mest muligt lades tilbage til skovejeren.

Med et resultat på 1,2 millioner kroner slår Øerne fast, at den turnaround, der blev sat i gang efter nogle meget store underskud i 2016/2017 og 2017/2018, er lykkedes. Der er etableret en stabil drift og indtjening.

Regnskabsåret 2019/2020 Regnskabsåret 2019/2020
Medlemmer 4.300 stk 4.400 stk
Tilknyttet areal 83.100 ha 82.000 ha
Ansatte 91 ansatte 87 ansatte
Omsætning 532 mio. kr 576 mio. kr
Resultat (efter skat) 1,5 mio. kr. 3,3 mio. kr

Solid markedsposition

Skovdyrkernes samlede omsætning er fortsat høj og over en halv milliard kroner. Derudover er det samlede medlemsareal steget.

Anderledes er det med medlemstallet, som fortsætter en nedadgående trend. Dog er faldet mindre end tidligere år.

– Skovdyrkerne stræber naturligvis efter at vende den udvikling. Det er dog svært, da den generelle strukturudvikling i jordbrugserhvervet fortsætter. Ejendomme sammenlægges og drives af færre ejere, fremgår det af beretningen.

Skovdyrkerne omsætter fortsat for over en halv milliard kroner. Handel med råtræ er en væsentlig post i foreningernes regnskaber.

Dygtige medarbejdere

Samlet set går Skovdyrkerne styrket ind i næste regnskabsår. Organisationen er veltrimmet og råder over mange dygtige medarbejdere.

– Det er først og fremmest medarbejdernes skyld, at Skovdyrkerne fastholder sin position som Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov, natur, landskab og juletræer. Over hele linjen er organisationen begunstiget af dygtige, initiativrige og dedikerede fagfolk, der hver dag yder en stor indsats for Skovdyrkernes medlemmer, fremhæves det.

Selv under de vanskelige arbejdsbetingelser, som corona-situationen har budt på i år, har medarbejderne holdt ploven i furen, saven i sporet og hånden på rattet. De har i den grad bevist, at Skovdyrkerne er der for medlemmerne – både i de gode og de udfordrende tider.

Årsberetningen 2018/2019 ligger på Skovdyrkernes webside. Herfra kan den læses i sin helhed.3333 _blank internal-link “Find årsberetningen 2018/2019 her her”>Find den her

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #72

Læs andre artikler inden for Skovpolitik