Store udsving i temperatur er kritisk for nobilis

Nobilis er et smukt juletræ, men det kan være udfordrende at dyrke. Forsøg viser, at nobilis dårligt tåler skiftende perioder af varme og kulde i oktober/november og fra februar og frem til udspring. Arten er mere følsom end nordmannsgran.

Læs mere

Frejlev Skov samler familiens generationer

En parcelskov på Lolland har i generationer været samlingspunkt for familien Holmsgaard. Familieskoven består af blandet løvskov og enkelte nålebevoksninger. Driften er naturnær plukhugst, som udføres i tæt samarbejde med skovfogeden.

Læs mere

Kvindelig skovejer med egen skovhave

Da Pia Willumsen og hendes mand for 20 år siden købte hus i Nordsjælland, fulgte der fem hektar plantage med 30-årige nobilis-graner med i købet. Mange år senere blev plantagen startskuddet til at vælge en – for en kvinde, ret utraditionel karrierevej.

Læs mere

Populært koncept leder efter flere trætoppe

Overnatning i veludstyrede hytter i trætoppe i otte meters højde. Det er grundelementet i det populære koncept Løvtag. Nu vil folkene bag konceptet udvide til flere dele af landet.

Læs mere

Iværksættere vil gøre det langt nemmere at leje jagt

To ildsjæle udvikler en app, som skal gøre jagtudlejning meget nemmere for både jægere og lodsejere. Projektet har opnået millionstøtte fra innovationsfonden.

Læs mere

Urørt skov er bedst med græsning

Urørt skov skal helst afgræsses. Ellers kan skovtypen over tid udvikle sig til en unaturlig og mørk skovtype, hvor de fleste truede arter ikke trives, fastslår ekspert.

Læs mere

Bønderne fik skoven af dronningen

Frejlev Skov har en bemærkelsesværdig historie. Dokumenter viser, at Dronning Margrethe 1. har skænket ejendomsret over skoven til Frejlevs bønder

Læs mere

Opstamning øger vedkvaliteten af douglas

Med opstamning kan skovejeren øge vedkvaliteten af douglas. Opstamningen udføres ad tre omgange.

Læs mere

Kort nyt

Nyheder fra skovbruget i ind- og udland

Læs mere