En form for airbnb – men for jagtudlejning.

Sådan beskriver Anders Holmsgaard det projekt, som han og partneren Jens Kam arbejder med.

– Vi vil gentænke hele markedet for udlejning af jagt. Vi vil gøre det langt nemmere at aftale jagtleje, forklarer Anders Holmsgaard.

– Med vores nye koncept kan lodsejere nemt udleje deres jagt på dagsbasis. Lodsejerne beholder selv fuld kontrol over udlejningen – og de kan fortsat selv gå på jagt på deres arealer, fortsætter han.

Det nye koncept bliver en digital app, hvor lodsejere og jægere kan finde hinanden og aftale lejevilkår.

– Vores ambition er, at appen kommer til at gøre markedet digitalt og langt mere gennemsigtigt end i dag. Du kan sige, at vi vil demokratisere markedet. Det er et andet af vores store mål med projektet, fortæller han.

Fuldtid på projektet

Anders Holmsgaard og Jens Kam arbejder begge benhårdt for at få det nye koncept op at flyve, og de har siden august 2020 begge arbejdet fuldtid på projektet.

– Jeg er selv ivrig jæger, fortæller Anders Holmsgaard, som er uddannet cand.merc. med speciale i køb og salg af virksomheder. Han har blandt andet været ansat ved konsulenthusene Deloitte og PWC og har arbejdet en årrække i Tyskland.

– Men fra august sidste år tog jeg skridtet fuldt ud og gik fuldtid på jagtkonceptet. Siden august har vi arbejdet med at udvikle appen og de funktioner, som er nødvendige. Lige nu har vi indledt samarbejde med en af Danmarks bedste design- og brand-virksomheder, fortæller Anders Holmsgaard.

Han uddyber, at deres ambition er, at appen skal lanceres fra og med den kommende jagtsæson i efteråret 2021.

Flere skal på jagt

Ideen til det hele har spiret i Anders Holmsgaards hoved i en længere periode.

– Det har altid undret mig, at så mange personer med jagttegn aldrig gik på jagt. I forbindelse med projektet fandt vi ud af, at 30 procent af danske ny-jægere ikke fornyer deres jagttegn efter få år.

– Tal viser, at halvdelen af danske jægere ikke har adgang til jagt, men er afhængig af at leje eller at blive inviteret med på jagt. Det vil vi lave om på med vores koncept, siger Anders Holmsgaard.

Han fremhæver også, at nemmere udlejning af jagt vil betyde, at lodsejere og landmænd får en større tilskyndelse til at forbedre deres naturområder.

– Forbedret natur giver mere vildt – og dermed en højere potentiel indtjening i jagtudlejning. Derfor er det vores vurdering, at flere landmænd får lyst til at bruge tid og kræfter på at forbedre deres naturområder, vurderer Anders Holmsgaard.

Grundigt forarbejde

Forud ligger et stort forarbejde, og selvom konceptet er nyt i en ellers meget traditionsbundet jagt-verden, er der blevet taget godt imod ideen.

– Vi har faktisk ikke stødt på modstandere af vores koncept – tværtimod. Vi har været i kontakt med en lang række landboforeninger og hos langt størstedelen er der positive tilbagemeldinger og villighed til at samarbejde med os, siger iværksætteren.

I efteråret 2020 blev en beta-version af appen afprøvet hos den nordsjællandske landmand og direktør for Agrovi, Niels Peter Ravnsborg.

– Der fik vi en række gode tilbagemeldinger. Landmanden oplevede en fornuftig indtjening på appen, og han fik lejet sin jagt ud i højere grad, end han ellers havde haft, fortæller Anders Holmgaard.

Bedre muligheder for dagjagter

Udover nemmere leje vil iværksætterne gøre det nemmere for almindelige landmænd og lodsejere at udleje på dagsbasis.

– Det er jo ellers noget, som mest har været praktiseret hos godserne. De har afviklet dagjagter i mange år. Med vores app bliver det meget nemt at udleje på dagsbasis. Det vil øge lodsejerens muligheder for indtjening, siger Anders Holmsgaard.

Han nævner også fordele for jægeren.

– Det vil også være attraktivt for mange jægere, som på den måde kan komme på jagt i nyt terræn uden at skulle binde sig i en kontrakt på flere år. På den måde bliver jagtleje langt mere fleksibelt for begge parter, fremhæver Anders Holmsgaard.

Store muligheder

De to iværksættere er ekstremt seriøse med projektet. De fik en blåstempling tidligt i forløbet, da Innovationsfonden accepterede at støtte projektet med en million kroner.

Strategien er nu, at få projektet skudt godt i gang i Danmark i løbet af det kommende år.

– På sigt så skal vi helt sikkert til udlandet. I første omgang er lande som Sverige, Norge og Tyskland interessante for os, siger iværksætteren.

Interesserede jægere og lodsejere kan se mere på Openlands.eu Her er det blandt andet muligt at skrive sig op på venteliste, hvis man vil være blandt de første til at gøre brug af platformen.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #73

Læs andre artikler inden for Vildtpleje