Under markerne i Lindved og Højby ligger et vigtigt grundvandsmagasin, som forsyner store dele af Odenses borgere med drikkevand.

Den ressource vil myndighederne beskytte. Derfor har Odense Kommune, Vandcenter Syd og Naturstyrelsen indgået en samarbejdsaftale om at rejse en ny bynær skov syd for Odense.

Skoven skal beskytte grundvandet i området.

– Vi sikrer rent grundvand, og borgerne får et rekreativt område med bynær skov. Endelig er ny skov med til at indfange CO2. Projektet flugter med kommunens politiske mål om at skabe en grøn, rekreativ ring rundt om Odense, siger rådmand Christoffer Lilleholt (V), By- og Kulturforvaltningen i en pressemeddelelse.

Vil blive ejet af Naturstyrelsen

Naturstyrelsen kommer til at eje skoven. Styrelsen har i forvejen erhvervet 12 hektar jord inden for projektområdet.

– Vi vil nu undersøge muligheden for at erhverve yderligere arealer inden for projektområdet, hvorefter vi vil igangsætte planlægning og borgerinddragelse om, hvordan de nye arealer kan indrettes, siger skovrider Jakob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen Fyn.

En forudsætning for skoven er, at lodsejerne inden for projektområdet vil sælge jord til skoven, oplyser Naturstyrelsen.

Afsluttet høring

I midten af september underskrev rådmand Christoffer Lilleholt, bestyrelsesformand for Vandcenter Syd, Anders W. Berthelsen og skovrider Jakob Harrekilde Jensen fra Naturstyrelsen Fyn, samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftalen med den tilhørende miljørapport har været i høring i forsommeren i år, og der er modtaget fire høringssvar, oplyser styrelsen.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #77

Læs andre artikler inden for Risikotræer