Af Emil Dahl Nørgaard, skovfogedassistent, Skovdyrkerne Øerne

Danske juletræer er klimavenlige – og i mange tilfælde vil produktionen af et træ fjerne mere CO2, end der bliver udledt. Det viser en livscyklus-analyse, fra brancheforeningen Danske Juletræer.

– Tallene viser, at et danskproduceret nordmannsgranjuletræ har fjernet 0,6 kilo CO2, når det står på salgsstedet i Europa. Inklusive alle input til dyrkning og transport til salgsstederne i Europa er juletræet således samlet set en klimagevinst, oplyser direktør Claus Jerram Christensen i magasinet Nåledrys. Hvis forbrugeren henter et juletræ ved salgsstederne og transporterer træet over en afstand på to gange 10 kilometer i en ny mindre benzinbil, svarer den samlede klimabelastning til 2,6 kilo CO2.

– Den største klimabelastning sker altså ved forbrugerens transport til og fra salgsstedet. Hvis der ikke anvendes en bil, ellerhvis der anvendes en elbil, vil det ikke belaste klimaet at hente et træ inden for kort afstand fra forbrugerens bopæl, fremgår det af analysen.

Konventionelle træer belaster mindst

Dykker man mere ned i analysen fremgår det, at den laveste klimabelastning opnås ved konventionel dyrkning. Den dyrkningsform udleder 2,6 kilo CO2-ækvivalenter pr. træ – vel at mærke inklusive forbrugerens transport i benzinbil. Derefter følger den økologiske produktion med 2,9 kilo CO2-ækvivalnter, hvor et højere dieselforbrug til mekanisk renholdelse er den primære årsag til den lidt højere belastning. Potteproduktionen udleder 4,8 kilo CO2-ækvivalenter, og står derfor for den højeste belastning. Det skyldes især vanding og en større emballagebelastning på grund af potte-emballagen. Derudover betyder det også noget, at pottetræerne er mindre og dermed har lavere CO2- optag med deraf mindre fortrængning af fossilt brændsel ved afbrænding efter brug.

Komplicerede beregninger

Det er komplicerede beregninger, der ligger bag livscyklusanalyser eller vugge-tilgrav-analyser, som det også kaldes. Undersøgelsen har fokus på klimabelastningen af danskproducerede juletræer fra produktion og til bortskaffelse. Analysen undersøger klimabelastningen helt fra første step i produktionen til og med bortskaffelse af træet. Alle processer bliver undersøgt – ikke bare fra produktionen, men der kigges også på energi med mere til udvinding af de råstoffer og materialer, som indgår i produktionen. Det er altså CO2-udledningen fra råmaterialer, materialer og produkter, der anvendes til produktion af juletræer, transport af råvarer og emballage, brug af sprøjtemidler, gødning og andre dyrkningsmæssige fornødenheder. Derudover er der også inkluderet det mest sandsynlige bortskaffelsesscenarie for juletræet.

Emne Mængde Klimabelastning (CO2e)
Flæskesteg, rå 1,5 kg 5,4
Kartofler, rå 1,0 kg 0,4
Rødkål, rå 0,8 kg 0,2
Rødvin 0,85 l 1,5
Sodavand 1l 0,6
Kaffe, Malede bønner 0,5l 1,6
Risalamande 0,6 kg 1,2
Cognac 0,01l 0,1
Juletræ 18 kg -0,6

Naturtræer og plastictræer

Når det er interessant at se på juletræers klimabelastning skyldes det, at forbrugerne bliver mere og mere klimabevidste. Det gælder også juletræskunderne, som får mere fokus på bæredygtighed og klima. Klimabevidstheden hos forbrugerne ses blandt andet ved, at nogle forbruger vælger at købe plastictræer af klimamæssige årsager. Men ifølge en canadisk undersøgelse fra 2009 har et plastictræ en klimabelastning på 48,3 kilo CO2-ækvivalenter og en gennemsnitlig levealder på seks år. Det betyder en belastning på 8,1 kilo CO2-ækvivalenter om året. Det skal sammenlignes med det danske naturtræ, som inklusiv forbrugerens transport-belastning udleder 2,6 kilo CO2 om året. Ifølge den undersøgelse skal man altså beholde et plastictræ i 21 år, før det er lige så klimavenligt som et naturtræ.

Juletræets klimabelastning i forhold til andre varer i julen

Sammenligner man juletræets klimabelastning med andre varer i julen bliver det tydeligt, at juletræet udgør en lille del af den samlede CO2-udledning for julen. For en typisk kernefamilie på fire bidrager julemiddagen (uden forbrugerens transport) samlet set med 11,4 kilo CO2- ækvivalenter uden juletræet. Bemærk at råvarerne ikke er tilberedt. Regnes juletræet med, så reduceres den samlede udledning til 10,8 kilo CO2-ækvivalenter. Mange af de andre produkter, der købes og bruges i julen, har altså større klimabelastning. Især julegaverne må antages at have en høj klimabelastning.

Danske Juletræer har gennemført undersøgelsen med støtte fra Danske Planteskoler gennem Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

Kilder:

• Artiklen ’Arealer med juletræer og klippegrønt – Vidste du’ publiceret på www.christmastree.dk

• Artiklen ’Danmarks landbrugsareal er stort internationalt set’, publiceret på dst.dk

• Artiklen ‘Comparative Life Cycle Assessment (LCA) of Artificial vs Natural Christmas Tree’. Kan hentes online: ellipsos.ca/lcachristmas-tree-natural-vs-artificial/

• Magasinet Nåledrys. Medlemsblad for brancheforeningen Danske Juletræer

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #89

Læs andre artikler inden for For Juletræsproducenten