Tekst og foto: Jens Mathiasen

Rydningspligt til evig tid og fuldt erstatningsansvar, hvis træer vælter ind over jernbanespor, el-ledninger og lignende.

Det er eksempler på vilkår, som skovejere kan blive forelagt ved ekspropriation af deres jord, oplyser Henrik Fredslund-Petursson, skovrider ved Skovdyrkerne Syd.

– Der er desværre en tendens til, at lodsejere behandles dårligere og dårligere, når staten eksproprierer jord. Derfor handler det virkelig om at være vågen som lodsejer, hvis man præsenteres for en ekspropriationssag, siger Henrik FredslundPetursson.

Også skovfoged Jesper Nørgaard Petersen oplever, at skovejerne stilles ringere og ringere i ekspropriationssager.

Som skovfoged og rådgiver ved Skovdyrkerne har han selv erfaring med sager, hvor ekspropriations-kommissionen har tilbudt helt urimelige vilkår.

– Vi har desværre set sager, hvor ejeren er blevet tilbudt en alt for lav erstatning – og desuden er blevet pålagt uacceptable forpligtelser, siger skovfogeden.

Fuld erstatning

De to fagfolk gør opmærksom på, at Grundloven sikrer, at ekspropriation kun kan ske ved lov, og når arealet skal bruges til gavn for almenvellet.

Loven sikrer også, at ejeren skal havefuldstændig erstatning.

– Men det er her, tvisterne opstår. For hvad er fuldstændig erstatning? Vi har set sager, hvor det er meget svært at få øje på rimeligheden i de vilkår, som lodsejeren præsenteres for, siger Jesper Nørgaard Petersen.

Ekspropriation skal udløse fuld erstatning

Grundlovens § 73 sikrer ukrænkelig ejendomsret.

Af § 73 fremgår det, at ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom, fordi almenvellet kræver det.

Typiske ekspropriationer kan være:

Standardtal dur ikke

Henrik Fredslund-Petursson gør opmærksom på, at netop ekspropriation af skovejendomme er noget specielt.

– Eksempelvis ser vi, at taksationsmyndighederne bruger standardskemaer og standard-kompensationer. Som udgangspunkt udfører de ikke en individuel vurdering af værdierne i den konkrete bevoksning. Det dur simpelthen ikke, siger skovrideren.

– Er der eksempelvis tale om hugstmodne bevoksninger, er der store værdier på spil. I sådan et tilfælde har standardtalingen berettigelse, og skovejeren risikerer en alt for lav erstatning, siger Henrik Fredslund-Petursson.

Han nævner også, at skovejere kan blive pålagt nye pligter som følge af ekspropriation.

– Der er eksempler, hvor skovejeren er blevet præsenteret for en pligt til at holde et areal ryddet langs det eksproprierede jernbaneareal. Har man pligten til at rydde eller beskære risikotræer, følger der erstatningsansvar med, hvis tilsyn, rydning og beskæring ikke overholdes, og der skulle vælte træer ind på skinnerne.

– Sådanne vilkår påfører skovejeren urimelige omkostninger, potentielt uoverskuelige erstatningskrav – og det forringer handelsværdien af ejendommen, siger Henrik Fredslund-Petursson.

Ekspropriation af skov kan risikere at blive dyrt for ejeren.

Muligt at klage

De typiske ekspropriationer handler om nye jernbanestrækninger, vejbyggeri eller lignende.

Er ekspropriationen besluttet, bliver den gennemført, og det er ekspropriations-kommissionen, der fastsætter erstatningen.

– Men det er vigtigt, at skovejeren er opmærksom på sine handlemuligheder. Hvis ejeren er utilfreds med erstatning og vilkår, kan man anke afgørelsen til kommissionen. Kommissionens afgørelse kan også derefter indbringes for domstolene.

– Men det vil naturligvis kræve meget overskud og gå-påmod at føre sagen helt til domstolene. Derfor er man som ejer afhængig af en fornuftig aftale med kommissionen, siger Henrik Fredslund-Petursson.

Vend sagen med rådgivere

Skovdyrkernes fagfolk råder til, at skovejere ikke skriver under på papirer eller dokumenter, som man ikke forstår til bunds.

– Der verserer samtidig principielle retssager omkring elektrificering af jernbanen, og derfor bør man afvente udfaldet af disse, inden man indgår en aftale, opfordrer Jesper Nørgaard Petersen

Han tilføjer:

– Rådet herfra er, at man som skovejer altid søger rådgivning, inden man foretager sig yderligere. Vent med at underskrive, indtil du har vendt sagen med dine rådgivere.

Skovdyrkerne hjælper gerne skovejere med at værdisætte skovbevoksninger, udføre en tabsberegning og vurdere, om kompensationen er rimelig.

- Ejere kan risikere at blive pålagt en række restriktioner og forpligtelser ved ekspropriation. Derfor skal man være vågen, siger skovrider Henrik Fredslund-Petursson.


usemap=”#dakort” alt=”” />

Nord Øst Midt Vestjylland Syd Øerne Sekretarietet


Følg Skovdyrkerne på facebook - klik her

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.


Luk


bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #77

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning