Eksperter: Skovejere skal føre tilsyn med risikotræer

Når skovgæster besøger skove, sker det på eget ansvar. Alligevel har skovejere pligt til at forebygge ulykker med risikotræer langs veje med offentlig adgang. Eksperter råder til at føre dokumenteret tilsyn.

Læs mere

Skovejere planter nåletræarter til fremtidens byggeri

Skovejerne Steen og Peter Andersen dyrker nål. De planter primært nåletræarter som lærk, grandis og douglas. Vurderingen lyder, at fremtidens bæredygtige byggerier kommer til at efterspørge lokalproduceret træ, som er modstandsdygtigt over for vejrliget.

Læs mere

Forsker kritiserer store udpegninger af urørt skov

De store omlægninger til urørt skov i statsskovene er frås med vores ressourcer, mener skovbrugsforsker. Vi mister betydelig klimaeffekt. Samtidig er den gavnlige effekt på biodiversiteten meget tvivlsom, når der udlægges almindelig dyrket skov.

Læs mere

Landmand kombinerer træer og planteavl

For nyligt blev der afviklet workshop om skovlandbrug hos den sydvestjyske landmand Bjarne Larsen. Arrangementet trak mange besøgende. Forventningen er, at dyrkningsformen vil skabe bedre biodiversitet og en mere robust planteavl.

Læs mere

Tidligere minister: Vi kan finde penge til grønne driftsplaner

Eva Kjer Hansen (V) vil støtte, at skovejere kan få tilskud til grønne driftsplaner. Det gjorde hun klart ved et møde tidligere på efteråret.

Læs mere

Skovdyrkerne er klar med ny medlemsportal

Nu lancerer Skovdyrkerne en ny medlemsportal. Portalen samler dokumenter og vigtige oplysninger om medlemmernes ejendomme.

Læs mere

Stadig større CO2-lager i danske skove

Ny skovstatistik viser større vedmasse i de danske skove samtidig med, at hugsten er steget.

Læs mere

Kort nyt fra Skovdyrkeren nr. 78

Små nyheder fra skovbruget i indland og udland.

Læs mere

Aggressive svampe vælter træer

Jo svagere vitalitet et træ har, desto hurtigere vil svampe nedbryde veddet i rødder, stammer og grene. Specielt en gruppe svampe er aggressive, og de er gode at kende.

Læs mere