Skovrådet, der rådgiver miljøministeren i faglige spørgsmål om dansk skovbrug, har ved årsskiftet fået ny formand.

Miljøministeren har udpeget Peter Kofod Kristensen, der til daglig er bæredygtighedschef for bioenergi i Ørsted, og som har en baggrund i træindustrien.

– Jeg er utrolig glad for, at Peter Kofod Kristensen har sagt ja til posten som formand for Skovrådet. Med ham får vi en erfaren mand i spidsen med en stor erhvervsmæssig og faglig viden om den grønne omstilling, hvor dansk skovbrug spiller en helt central rolle. Jeg vil samtidig sige tak til den afgående formand Carsten With Thygesen for et rigtig godt arbejde, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse fra ministeriet.

Indsigt i bæredygtig omstilling

Fra sit tidligere arbejde i blandt andet FSC Danmark og DLH har Peter Kofod Kristensen et godt indblik i bæredygtig omstilling inden for den træproducerende og træforbrugende industri.

Han har desuden bestyrelses- og ledelseserfaring som formand for FSC Danmarks bestyrelse, som arbejder med at fremme bæredygtig skovdrift, lyder det i pressemeddelelsen.

– Skoven og dens rolle i samfundet har aldrig været vigtigere. Skoven rummer store muligheder for at levere løsninger både i forhold til klima- og biodiversitetskrisen og i forhold til klimavenlige byggematerialer og arbejdspladser.

– Samtidig er skoven vigtig for mange danskere som et rekreativt sted til motion, fordybelse og socialt samvær. Jeg glæder mig til, at vi i Skovrådet kan rådgive ministeren om disse emner i en balanceret hensyntagen til de mange interesser – og hvilende på et videnskabeligt fundament, siger Peter Kofod Kristensen.

Skovdyrkerne i Skovrådet

Skovdyrkerne er også repræsenteret i rådet. Skovdyrkernes sekretariatschef, Kristian Gernow, er blevet genudpeget af miljøministeren for en periode på fire år.

Der er også andre nye ansigter i rådet. Eksempelvis har 3F samt Træ- og Møbelindustrien fået hver en plads. Møbelindustrien repræsenteres af direktøren fra Norlund A/S, Jørgen Sølvsten Skriver.

Den nye formand, Peter Kofod Kristensen, tiltrådte 1. januar. Formandskabet løber frem til og med d. 31. december 2025. Læs mere om Skovrådet på skovraadet.dk.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #79

Læs andre artikler inden for Skovpolitik