Skovrådet har fået ny formand

Peter Kofod Kristensen fra Ørsted er ny formand for Skovrådet, som blandt andet rådgiver miljøministeren om dansk skovbrugs bidrag til den grønne omstilling. Skovdyrkernes repræsentant er genudpeget

Læs mere

Sammenhængen mellem pensum og en møgbeskidt flod i Nepal

I Nepal har DFE i mange år haft et velfungerende partnerskab med en lokal NGO omkring miljøundervisning. Her fortæller forstkandidat Hanne Hübertz, hvordan samarbejdet blev en succes

Læs mere

Fra Baltikum til Asien og Afrika

Med nedlukningen af DFE, siger vi farvel til et program med aktiviteter i Nepal, Vietnam og Bosnien og mindre projekter i Uganda i Afrika. DFE begyndte i Baltikum efter murens fald. Her fortæller Karsten Raae om tilblivelsen af DFE.

Læs mere

Nyt selskab bag Skovdyrkernes forsikringer

Du kan forsikre din skov mod skovbrand og stormfald igennem Skovdyrkerne. Nu er der indgået forsikringsaftale, hvor vilkårene for skovejerne er uændrede eller bedre end tidligere

Læs mere

Farvel til en spændende tid

Fra årsskiftet har Danish Forestry Extension lukket ned for sine aktiviteter. Her fortæller formand Jørn Bertelsen, hvorfor bestyrelsen sammen med direktør Flemming Sehested har taget denne beslutning, og hvad Skovdyrkerne tager med sig fra årene med selskabet DFE.

Læs mere

Skovdyrkerne leverer rekordoverskud

Der er overskud i alle fem lokale skovdyrkerforeninger. Regnskaberne er solide, og samlet er der 6,5 millioner kroner i plus hos Skovdyrkerne ved afslutningen af seneste regnskabsår.

Læs mere

Prisfald på juletræer er stoppet

Green Product-direktør glæder sig over, at den nedadgående prisudvikling for juletræer er stoppet. Samtidig lykkedes det at få solgt flere træer end i den forrige sæson.

Læs mere

Tyndinger øger værdierne i løvskoven

Tynding i ensaldrende løvtræsbevoksninger er et vigtig skovbrugsfagligt indgreb. Korrekt og rettidig tynding vil løfte værdien af kævlerne betragteligt.

Læs mere

Større ejendomme skal nu indberette sprøjtejournal

Ejendomme med over ti hektar dyrket areal skal indberette sprøjtejournal. Skovarealer tæller nu også med som dyrket areal.

Læs mere

Mammuttræer er sande kæmper

Mammuttræer er store træer, som kan få en gigantisk omkreds. Arten stammer fra Amerika, men vi har store og flotte eksemplarer i Danmark

Læs mere

Kort nyt fra Skovdyrkeren nr. 79

Små nyheder fra skovbruget i indland og udland.

Læs mere